foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuCoursing

Coursing je terénny závod pre psov, ktorý sa behá na trati s dĺžkou 500-1000m, na ktorej sa môžu nachádzať rôzne prírodné, alebo umelé prekážky. Štartujú 2-3 psi, farebne rozlíšení. Pri hodnotení závodu sa berie do úvahy mnoho faktorov, ako napríklad, rýchlosť, obratnosť, odvaha, inteligecia a veľký dôraz sa kladie aj na samotný záverečný zákus, tzv. ,,kill“. V skratke je však najdôležitejšie to, ako by si pes vedel poradiť pri skutočnom love. Na britských ostrovoch sa ešte aj dnes tradične behá za živým zajacom, tzv. ,,hare coursing“. 

V kontinentálnej Európe sa však našla umelá náhrada, ktorou je často koža z králika, prípadne niečo, čo pripomína korisť.Rhodesian Ridgeback CoursingCoursing je veľmi dobre aplikovateľný. Môže sa behať prakticky kdekoľvek, stačí len nájsť vhodný  prírodný terén. Účasť psov na coursingu nie je limitovaná rasou, veľkosťou, pohlavím ani žiadnym štandardom. Pri dobrej kondícii je coursing schopný behať každý pes.  Jediným obmedzením pri mladom psovi je vek.  Je veľmi dôležité nechať šteniatku čas na kvalitný vývoj pevnej kostry, ktorá je predpokladom na akúkoľvek ďalšiu činnosť v jeho dospelosti a samozrejme sa v čase rastu  treba vyhnúť preťažovaniu pohybovej sústavy.Rhodesian Ridgeback Coursing

Pre ridgebacky je coursing ideálnou aktivitou. Určite mi dáte za pravdu, že RR sú výnimočné psi, nie len vďaka ich kráse, ktorú je radosť prezentovať na výstavách, ale aj vďaka ich nespútanej povahe. Milujú slobodný pohyb a v každom z nich drieme lovec. Nakoľko v súčasnosti sa RR len zriedka využívajú ako pracovné psi, coursing je pre nich skvelou príležitosťou, ako si hravou a bezpečnou formou môžu precvičiť svoje lovecké pudy a inteligenciu a zlepšiť si fyzickú kondíciu.

Dôkazom toho, že RR a coursing patria k sebe sú v mnohých európskych krajinách  coursingove kluby a združenia zvlášť pre RR, a nimi organizované podujatia sa tešia veľkému počtu účastníkov. Na Slovensku  sa množstvo coursingových bežcov z radu RR stále zvyšuje.  Ridgebacky s coursingovou licenciou behajú vo vlastných kategóriách na pretekoch pre nechrty a dosahujú skvelé výsledky. Dokonca aj netrénovaní,  ,,amatérsky“ bežci  bez licencie podávajú  pri behu za návnadou obdivuhodné výkony. Racing hounds Slovakia  pravidelne usporadúva  tréningy pre kohokoľvek aj s možnosťou vybehania si coursingovej licencie a niekoľkokrát ročne aj preteky pre nechrty, v ktorých závodia už psi s platnou licenciou. Už tradične sa v spolupráci s SKCHR koná v rámci klubových dní aj  Ridgeback coursing cup.Rhodesian Ridgeback Coursing

Bc. Zuzana Ďurkovská Melišeková, Back to Africa kennel, 06/2015, všetky práva vyhradené
foto: archív Back to Africa kennel

 

RACING HOUNDS SLOVAKIA CLUB

Na klubových dňoch SKCHR mávame možnost vidieť alebo zúčastniť sa s našim ridgebackom „coursingu“. Tento klubový „coursing“ je vlastne beh ridgebacka za umelou návnadou, ktorý sa meria na čas. Avšak originál coursing je trošku iný a preto dovoľte, aby som Vám ho priblížila. Ridgeback je pôvodne poľovné plemeno, ktoré má vo svojich génoch hlboko zakorenený pud lovca. Loviť, alebo nadháňať zver je preň prácou, a zároveň potešením. A tu sa pre nás milovníkov ridgebackov otvára nová možnost, ako s našim ridgebackom stráviť svoj voľný čas – COURSINGOM

Preto predstavujeme RACING HOUNDS SLOVAKIA CLUB (ďalej len RHS klub), ktorý ponúka papierovým aj bezpapierovým Ridgebackom možnosť získať Coursingovú licenciu a zúčastniť sa pretekov. Je to krásny zážitok pre nás ľudí a veľká radosť psíkov zúcastniť sa už len na tréningu. RHS má coursingovú dráhu v Čiernej Vode, blízko Bratislavy, na ktorej sa stretávajú nadšenci coursingu. Všetky informácie získate na www.coursing.sk.

Takže aspoň pre začiatok pomoc pre rýchle zorientovanie:

1) Prvý predpoklad
Na začiatok potrebujeme psa a záujem niečo s ním robiť. Coursing sú schopné pri normálnej kondícii behať všetky rasy, najčastejšie sú to chrty, rodézske ridgebacky, ale otvorené dvere majú všetky plemená, behajú aj molossy (cane corso, bordeauxská doga), jazvečíky, teriéry, pudlíky. Takže budeme pokračovať s predpokladom, že psa máme.

2) Máme šteniatko
Šteniatku je potrebné nechať určitý čas (podľa plemena a jedinca) na vývoj kostry. Kvalitná kostra je predpokladom pre akúkoľvek ďalšiu činnosť, preto tento bod netreba podceňovať. Určite je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek preťažovaniu pohybovej sústavy. Ale niečo preto, aby náš psík bol úspešným závodníkom môžeme začať robiť už aj v útlom veku (3-4 mesiace). Na šnúru si priviažeme „návnadu“ – môže to byť kúsok handričky, kožičky alebo v podstate čokoľvek čo psíka zaujme, je vhodný materiál ktorý psík vie chytiť aj zakusnúť sa do neho. Túto návnadu môžeme pred psíkom ťahať ak ho zaujme a po chvíľke mu nechať handričku chytiť a zakusnúť sa(pochvala). Ak ho návnada nazaujala, pouvažujeme nad iným typom návnady, príp. počkáme určitý čas, alebo sa budeme snažiť u psíka vyprovokovať záujem hrou a preťahovaním. Túto hru občas opakujeme, psíka nesmieme chytaním návnady otráviť, vhodné je trénovať maximálne párkrát do týždňa.
S vekom psíka môžeme vzdialenosť, ktorú musí pre chytenie návnady predlžovať, až prídeme do štádia, keď psíkovi už nestačíme návnadu ťahať a je potrebné nájsť iný spôsob trénigu. Môžete si urobiť naviják zo starého bicykla, príp. nájsť spoločnosť ľudí rovnako postihnutých a začať trénovať s nimi. Psík nám teda medzitým vyrástol, takže môže prejsť do ďalšej kapitoly.

3) Dospelý pes
Dospelý pes (budem sem zahŕňať zvieratá už od 9-10 mesiacov) môže byť buď taký, že pozná čo to návnada je a teda je od šteniatka pripravovaný na kariéru coursingového závodníka, alebo psík, ktorý zatiaľ vôbec netuší, čo sa s ním chystajú majitelia. S problémami, ktoré sa pokúsim popísať sa môžeme stretnúť u oboch skupín.
Každopádne treba zvážiť, nakoľko už je naše zviera vyspelé a tomu prispôsobiť náročnosť tréningu. Je to individuálne, ale na každom tréningu sa nájde niekto, kto vám poradí aká je optimálna trať pre Vášho psa. Najčastejšie problémy pri začínaní sú: psa návnada nazaujíma, nechce ďaleko odbiehať od majiteľov (niektorí psíci sú naozaj veľmi disciplinovaní). Tieto starosti sa niekedy dajú riešiť hrou so psíkom s návnadou, veľké pochvaly za každý zákus a ak nechce odbiehať, musíte sa pripraviť na to, že zo začiatku nabeháte takmer toľko čo pes)). Aj napriek snahe však nie každého psíka tento šport chytí, ale tí sú v obrovskej menšine oproti tým ostatným, pre ktoých sa zvyčajne coursing stane tou najobľúbenejšou činnosťou. V týchto štádiách psík behá stále sám, dôležité je jeho pozornosť upriamiť na návnadu, aby naháňal ju. To, že sa naučí bežať za iným psom môže neskôr priniesť množstvo problémov, keď začne behať so súpermi.
Ak nám psík spoľahlivo behá na trénigoch za návnadou a teší sa z každého úlovku, môžeme podľa jeho vyspelosti predlžovať dráhu aj obtiažnosť (počet kladiek) a začať behať so súpermi. Ak je náš psík dobre socializovaný a zaujatý návnadou, tak súper ho povzbudí k lepšiemu výkonu a k nijakým konfliktom na trati nepríde. Je však vhodné, ak sa psi nepoznajú, aby behali pri spoločných behoch s náhubkami – na pretekoch sa to vyžaduje, a aj ten najmiernejší psík sa vie pri návnade niekedy zmeniť na toho najneohrozenejšieho ochrancu svojich práv (návnady).

4) Licencia pre coursing
Ak zistíme že nášho psíka coursing baví a chceme jeho schopnosti porovnávať s ostatnými príslušníkmi jeho plemena na pretekoch, neozostane nám nič iné ako získať so psom oficiálnu licenciu pre coursing. Licencie sú rozdelené na dva druhy
A) Dostihová licencia pre chrty (vydáva sa pre plemená X.skupiny FCI s PP, majiteľ musí byť občanom SR a členom klubu KCHCH alebo RHS). Táto licencia platí na dostihy aj coursing na všetky podujatia pod záštitou FCI na celom svete. Vipety a talianske chrtíky musia absolvovať aj meranie výšky.
B) Licencia RHS (vydáva sa pre všetky ostatné plemená okrem X.skupiny, majiteľ psa musí byť členom klubu RHS) je platná podľa dohody ostatnými organizáciami zastrešujúcimi coursing v iných krajinách, aktuálne môžete s touto licenciou behať aj v ČR a Maďarsku.

Ďalšie podmienky pre získanie licencie rovnaké: pes musí absolvovať s nasadením dva spoločné behy a jeden sólobeh, presné podminky plnenia licencie sú popísane v coursingovom poriadku (bude publikovaný na týchto stránkach). Málopočetným plemenám môže byť udelená výnimka na absolvovanie licenčných behov postačia 3 sólobehy.
Licenciu môžete získať na oficiálnych akciách (preteky), ale aj na tréningoch, keď tam bude prítomný rozhodca. To že váš pes absolvoval v poriadku licenčný beh Vám zaznačí rozhodca do karty RHS, ktorú získate z klubu. Ak budete mať zaznačené 2 spoločné behy a 1 sólobeh, pošlete vyplnenú trénigovú kartu RHS do klubu ktorého ste členom, zaplatíte poplatok za vystavenie licencie a počkáte na licenciu.

5) Preteky
Ak už máte pred sebou prvé preteky, dostali ste sa v coursingu už dosť ďaleko a zrejme Vám táto kapitola bude zbytočná. Možno ale bude zaujímavá pre tých, ktorí sa zatiaľ ku coursingu len odhodlávajú a zaujíma ich, ako to na takých pretekoch vyzerá.
Pretekov sa môže zúčastniť len pes, ktorý má požadovaný vek (malé plemená 15 mesiacov, veľké plemená 18 mesiacov), získal licenciu, je v dobrom zdravotnom stave a majiteľ ho na preteky prihlásil.
Pre chrty je coursing oficiálnou výkonostnou previerkou, môžu získavať pracovné tituly (CACT – čakateľ slovenského šampióna práce, CACIL – medzinárodný šampionát práce). Pracovné tituly su veľmi vzácne, pretože na ich získanie je potrebné zvíťaziť v konkurencii min. 6 psov toho plemena.
Ostatné plemená súťažia bez titulov, avšak víťazstvo v konkurencii poteší rovnako.
Trať na coursing je dlhá 500 – 1000 m, návnada je ťahaná cez kladky na ktorých prudko mení smer. Tu sa ukážu schopnosti psa predvídať smer a jeho nadanie reagovať na zmenu smeru. Psy štartujú v dvojiciach, príp. trojiciach a ich počínanie na dráhe sa boduje. Preteky sa skladajú z dvoch behov, v druhom behu sa dvojice zostavujú podľa úspešnosti v prvom kole, dochádza teda ku konfrontácii najlepších z prvého kola. Víťazom sa stáva pes, ktorý má po dvoch kolách najviac bodov. V prípade potreby môžu rozhodcovia nariadiť aj tretí beh, psy musia mať vždy dostatočný čas na regeneráciu.
Víťazstvo alebo umiestenie na coursingu je určite príjemný pocit, ale nesmieme zabudnúť, že aj psík niekedy nemusí mať svoj deň a beh môže skončiť nedobehom alebo dikvalifikáciou. Veď nikto nie je dokonalý a majme stále na mysli, že coursing je hlavne zábava pre nášho psíka aj pre nás.

Čo sa vlastne pri coursingu hodnotí?
(podla coursingového poriadku FCI, ktorý zatiaľ počíta len s chrtmi- veríme že sa to zmení):

Vyhodnocovanie
Rozhodcovia coursingu posudzujú výkon psov podľa piatich kritérií, z ktorých za každé môžu prisúdit max. 20 bodov. Jedinci, ktorí nedosiahnu v prvom kole bez vážnej príčiny 50% bodov, nie sú pripustení do druhého kola.
Hodnotí sa:

1.) Rýchlosť
Potrebná rýchlosť na dostihnutie návnady, predovšetkým kompenzácia oneskorenia, ktoré vzniká efektom prekvapenia na štarte. Úroveň rýchlosti u psa vyjadrená po celej trati, predovšetkým prevedenie obratov a fáza dolapenia koristi. Rýchlost vzniknutá ocividne prudkostou pohybov, ich počtom a ich postupnostou. Rozhodca musí ohodnotit takého psa, ktorý beží nízko, dobre sa natahuje a prenasleduje zver. Na podujatiach, kde nie je časomiera na zistenie rýchlosti, je práve spôsob ako sa pes „do toho vkladá“ velmi dôležitým prostriedkom na posúdenie ako vykrýva priestor. Najvyššia rýchlost psa sa nezohladňuje, pretože toto je relatívny vztah k rýchlostiam jeho súperov. „Go-bye“, čo značí nástup psa, ktorý je na druhej pozícii, stupňovaním rýchlosti sa dotiahne na úroveň súpera a tohoto predbehne. „Go-bye“ je úspešný vtedy, ak sa uskutoční medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kladkami.

2.) Horlivosť (nasadenie)
Horlivost pri prenasledovaní bez ohladu na tvar krajiny (príroda, prekážky) a nehody (vybočenie, pád, krátkodobá strata výhladu). Horlivost psa sa prejavuje: na štarte: - vysokou pozornosťou, pohľad sústredený na návnadu v prenasledovaní návnady: - vyvíjaním sústavného tlaku, ktorý núti obsluhu navijáku zvyšovat rýchlosť, aby sa zabránilo dostihnutiu návnady pred zónou dolapenia- absolvovaním čistého behu (bez zaváhania na prekážkach) - svojou vôlou vrátit sa za návnadou, ak mu táto uhýba vo fáze dolapenia návnady: - v plnej rýchlosti - predvedením „brassok“ (vrhnúť sa na návnadu takým spôsobom, že pritom stratí rovnováhu) - pokusom ulapiť návnadu, hoci ju už chytil jeho partner.

3.) Inteligencia
Inteligentné prenasledovanie koristi umožňuje psovi volit takú líniu dráhy, ktorá spolu s jeho obratnosťou mu vytvorí dobrú pozíciu dolapenia koristi, bez ktorej by ani ten najrýchlejší pes nebol úspešný. Obratnosť psa sa prejaví aj v tom, ako zaujme pozíciu medzi návnadou a líniou dráhy, aby sa vyhol horším úsekom dráhy.

4.) Obratnosť
Obratnosť psa je oceňovaná pri: - prudkej zmene smeru, ktorá je vyvolaná zmenou smeru návnady - prekonávaní prekážok - dolapení koristi a zvlášt pri predvedení tzv. „brassok“.

5.) Odolnosť
O odolnosti v rámci coursingu sa hovorí vtedy, ak je pes schopný dokončiť svoj kurz v dobrej fyzickej kondícii.
Odolnosť psa je súčet jeho fyzických a mentálnych síl.

Na Slovensku získali Coursingovú Licenciu doposiaľ tieto RIDGEBACKY:
Aaliah Slunce Života, Lakotová, 1/RR
Adine Dunajenka, Markovic, 2/RR
AMON, Peluha, 3/RRn
Balda Turkana, Lakotová, 4/RR
David Aquila Bojnice, Zámečník, 5/RR
LARA, Kostolanský, 6/RRn
Denny Saranga, Krchňavá, 8/RR
Arlen Dunajenka, Kubovicová, 9/RR
Alba Rodézia, Kadnárová, 10/RR
Amango z Tatianovho dvora, Harmanová, 11/RR

Čísla sa priradujú pre všetky plemená spoločne (okrem chrtov, ktoré sú evidované pod dostihovou komisiou), zatiaľ okrem RR je vybehaná jediná licencia pre iné plemeno č.7 (russel terier-7/PJRT). za číslom je skratka plemena, a ak pes nemá PP, dostane tam ešte písmeno n.. Ak psíkov pribudne, budú RR rozdelení v hodnotení na pretekoch na psy s PP a bez PP.
Aká bude budúcnosť v coursingu pre Rodézske Ridgebacky?
V júli 2004 bolo zasadnutie CdL (comission de lévriers-chrty) komisia, ktorá ma na starosti coursing a dostihy pre FCI. Do budúcnosti sa uvažuje o pribratí niektorých plemien (aj RR), aby sa pre nich mohol zadávat coursingový titul (CACT,CACIL) a mohli behať oficiálne Majstrovstvá Európy v courisngu a coursing bol pre nich výkonnostnou skúškou (udelovanie pracovného šampióna, zaradenie do pracovnej triedy na Medzinárodnej výstave a pod.). S nárokmi pre všetky pracovné tituly je už oficiálne pribratý basenji, ktorí už behali aj Majstrovstvá Sveta na dráhe. CdL komisia pri Majstrovstvách Sveta vo Fínsku 2004 otvorila aj ukážkový pretek pre RR. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 psov.

Zatial však CdL nemá vyriešených veľa otázok ohladom coursingu, a coursing na rozdieľ od klasických dráhových dostihov prežíva obrovský boom (stačí si pozrieť počty štartujúcich na ME).
Takže zaradenie RR k dostihovým, alebo coursingovým plemenám so zadávaním titulov CACIT, CACIL je otázkou ešte na dobrých pár rôčkov. Obrovským krokom vpred bolo už spomínané, že v FCI povolili popri hlavnej akcii roka - MSveta na dráhe ukážkové behy RR. Aj táto účasť mohla presvedčiť mnohých členov CdL a chrtárov, že chuť behať majú aj iné plemená.
Na Slovensku milovníci chrtov,  čo videli ako behajú „nechrti“, svoj názor zmenili a dnes už berú iné plemená na coursingu ako samozrejmosť. Dokonca pripúštajú, že ridgebacky behajú s väčším zanietením ako väcšina chrtov. Aj ked ridgeback nepatrí ku chrtom, ako všetci vieme, z histórie RR- v jeho v krvi sú tiež aj chrti.

Prečo bol aj chrt pri vzniku plemena RR?
Aby bol RR rýchly pri vykonávaní práce, na ktorú bol vyšlachtený. RR má byt atlét, športovec a lovec telom aj duchom a tieto vlastnosti sú hlboko v nom zakorenené. Pretože u nás na Slovensku je v dnešných časoch ridgeback braný ako rodinný miláčik, je na nás, či mu dáme možnosť predviesť sa a ukázať čo má v sebe :o). RR bol stvorený pre pohyb a je naozaj krásne vidiet jeho atletické telo vyvinúť obrovskú rýchlosť a v tejto rýchlosti sa prudko otočit za návnadou ťahanou navijakom so skúsenou obsluhou, práve na coursingu.

Ako by sme mohli kladne ovplyvniť možnosť zadávania pracovných titulov pre ridgebacky?
Práca vo všetkých krajinách zatiaľ spočíva v tom, že keď príde na prehodnocovanie v CdL, môžu všetky krajiny, kde sa coursing behá vykázať určité počty ostatných plemien s licenciou, vybehanou za rovnakých podmienok ako platia pre chrty, pod dohľadom oficiálneho FCI rozhodcu pre dostihy a coursing. Záujem majiteľov ridgebackov je a ridgeback je schopný bežat coursing za rovnakých podmienok ako chrt. Taktiež malou kvapkou v mori je, že sme sa dokázali v rámci strednej Európy-CR, HU a SK dohodnúť a licencie sa v rámci klubov uznávajú a pretekov sa môžu zúčastňovať psy všetkých krajín zjednotených pod FCI.
Takže priatelia, ridgebacky čaká pekná budúcnost, ak to nenecháme len na náhodu a zoberieme toho nášho pozriet sa do Čiernej Vody medzi milých ludí, ktorí tvoria tento klub :o)

Zdroj RHS klub www.coursing.sk v spolupráci s p. Dagmar Belunkovou (býv.tajomníčkou RHS)
Copyright:  Milada Krchnavá, LUANDA kennel 10/2004, všetky práva vyhradené

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

02.2022
Stretnutie chovateľskej rady SKCHR

14.05.2022
Klubový deň SKCHR + Členská schôdza SKCHR
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

14.05.2022
Bonitácia
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

15.05.2022
XXVIII.KV SKCHR
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

rozhodca:
Tomislav Trninić - Ayaba kennel (CRO)

17.09.2022 ev. 24.9.2022
XXVII.ŠV SKCHR

17.09.2022 ev. 24.9.2022
Bonitácia

Čítanosť článkov
1902995

Práve tu je 82 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hľadáme sponzorov

Facebook Fanpage

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.