foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

O klube

HISTÓRIA A  SÚČASNOSŤ SKCHR

logo skchrS
lovenský klub chovateľov ridgebackov (SKCHR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1994 ako kynologická organizácia zabezpečujúca podmienky pre vznik riadeného chovu plemena RODÉZSKY RIDGEBACK (Rhodesian Ridgeback, RR) a jeho propagácie na území SR. Je to jediný klub, ktorý má pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) oprávnenie zaraďovať jedince do chovu, vydávať krycie povolenia a viesť činnosť slovenských chovateľských staníc registrovaných FCI. Členstvo v SKCHR nie je od roku 2013 podmienkou pre chovateľskú činnosť, chovný jedinec však musí aj naďalej spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti stanovené klubom. Do roku 2013 zastrešoval SKCHR aj plemeno thajský ridgeback.

Medzi hlavné úlohy SKCHR patrí usmerňovanie riadeného chovu RR na základe chovateľských poznatkov a platných predpisov tak, aby sa z populácie v čo najväčšej možnej miere eliminovali zdravotné problémy a zachovali sa v nej exteriérové i povahové charakteristiky, ktoré vychádzajú z platného FCI štandardu plemena. Jedince sa zaraďujú do chovu na základe splnenia podmienok FCI a podmienok Bonitačného a chovateľského poriadku SKCHR na bonitáciách, ktoré sa konajú spravidla dvakrát ročne. V súčinnosti so SKJ SKCHR vedie aj evidenciu chovu vrátane všetkých povinných zdravotných záznamov. V klube pôsobí chovateľská rada zostavená zo skúsených chovateľov, ako aj odborníkov, ktorí poskytujú informácie členom klubu a zabezpečujú kontroly vrhov.

Pod hlavičkou SKJ/FCI organizuje SKCHR každoročne dve výstavy so zadávaním titulov CAC a klub. CAC. Na jar sa koná Klubová výstava SKCHR, na jeseň Špeciálna výstava SKCHR. Na základe získaných klubových ocenení (klub. CAC a  klub. res. CAC) môže byť psovi udelený aj titul Klubový šampión SKCHR. Okrem výstav je možné psa prihlásiť aj do súťaží o najkrajší ridge, pohyb, hlavu, pár a najlepšiu chovateľskú stanicu a plemenníka výstavy. Deti môžu svoje vystavovateľské zručnosti predviesť v súťaži juniorhandlingu.

Popri výstavách sa usporadúvajú aj klubové dni, kde majú majitelia možnosť socializovať svoje psy, ale aj zúčastniť sa športových aktivít či získať rady od skúsených majiteľov, chovateľov a vystavovateľov ohľadom výcviku, chovu i handlingu.
SKCHR vyhlasuje každý rok súťaž o NAJ PSA, NAJ SUKU a NAJ CHOVATEĽSKÚ STANICU roka, do ktorých sa možno prihlásiť na základe získaných ocenení z celého výstavného
kalendárneho roka.

Prostredníctvom svojej webovej stránky www.skchr.sk a fanpage na sociálnej sieti Facebook zabezpečuje SKCHR svojim členom, ako aj verejnosti poskytovanie informácií týkajúcich sa chovu RR, výstav či aktuálneho diania v klube a vo svete kynológie.

VIETE ŽE:

Prvý ridgeback na Slovensku bola suka MERIGAL´S ELANDA. Priviezla ju zo Švajčiarska v roku 1987 MVDr. Beatrice Izáková z Košíc. Suka neskôr prešla do vlastníctva Martiny Viktorínovej z Čiech. Stala sa zakladateľkou chovu vo východnej Európe.

Prvý registrovaný ridgeback na Slovensku bola suka AFRA Z AFRICKÉ SAVANY dovezená v r. 1989 z Čiech. Afra mala 4 vrhy:
1 vrh v ChS Zo Zámockého parku (1991),
1 vrh v ChS Pacifik (1992)
2 vrhy v ChS Z Pezinských hôr (1994, 1995).

Prvá registrovaná chovateľská stanica na Slovensku bola „ZO ZÁMOCKÉHO PARKU“, chovateľa Jozefa Hutára.

Prvý registrovaný vrh ridgebackov na Slovensku bol v roku 1991 v chovateľskej stanici Zo Zámockého parku po rodičoch Afra z Africké Savany x Arcadian Ropotamo.
18.11.1991 sa narodilo 10 šteniat (5 psov a 5 súk).

Prvý poradca chovu SKCHR bol Michal Kováč.

Centrálne vyhodnocovanie RTG DBK bolo zavedené v r. 2000 a bol ním poverený Doc. MVDr. Valent Ledecký CSc. V r. 2004 sa zaviedlo aj povinné vyhodnocovanie RTG DLK.

Prvý import z Ruska na Slovensko bol v r. 2003 pes AJANI AIBO (majiteľka Dana Müllerová) a suka AJANI A‘M BUSY (majiteľka Dagmar Valáková). Obaja sa stali chovnými jedincami.

Prvý import z Austrálie na Slovensko podieľajúci sa na chove bola suka MAZUMAZAHN MALAWI MAGIC, ktorú doviezla Adriana Friedrichová v r. 2002. Spolu s ďalšou importovanou sukou MAZUMAZAHN TUSANI PEARL sa stali zakladateľkami chovu v ChS TUSANI.

Prvý import hnedonosého ridgebacka na Slovensko podieľajúci sa na chove bola HILLVALLEY'S ANGEL FOR LUANDA, importovaná v r. 2005 z Nemecka do chovateľskej stanice LUANDA, kde sa stala zakladateľkou chovu.

Prvý vrh s hnedonosými šteniatkami na Slovensku bol v roku 2006 v chovateľskej stanici Z TENISOVEJ chovateľky Ivy Malíčkovej po rodičoch Duna Nakaranga x Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges.

Prvý Interšampión a taktiež prvý Klubový šampión bol v r. 1999 pes ASSIO ZÁHORANKA majiteľky Terézie Laurenčíkovej.

Prvé ridgebacky s poľovnými skúškami na Slovensku boli psi ADOR BUKAMA a BONGO Z DIANSKYCH LUK (r.1998) manželov Tušanových a suka AISHA MIKŠOVÁ (r. 2000) majiteľa Martina Bagara.

Prvý ridgeback so záchranárskymi skúškami bola v roku 2005 suka CANNY SARANGA 15-ročnej Petry Desátovej.

Prvé ridgebacky s canisterapeutickými skúškami boli v roku 2005 BAJKA AGÁTOVÝ KVET a BOSWELI BEA SOLIPSE majiteľky Jany Kadnárovej.

Prvý coursingový víťaz Slovenska Racing Hounds Slovakia za rok 2005, prvý ridgeback zo Slovenska s dostihovou licenciou ARH, dvojnásobný Majster Rakúska v dostihoch a Majster Tirolska v dostihoch na snehu (r. 2006) bol AMAL Z ADAROVA DVORA majiteľky Jany Danišovskej.

foto podklad pre logo


ROK 2023

Vážení členovia klubu SKCHR, dovoľte aby som Vás krátko oboznámil s činnosťou nášho klubu v roku 2023.

Začiatkom roka 2023 sme sa zúčastníli konferencie SPZ na ktorej bol zvolený nový zástupca SPZ v orgánoch SKJ a boli prijaté nové opatrenia o ktorých Vás budeme po ich aplikácii do praxe informovať.

Činnosť klubu prebiehala dá sa povedať v štandardnom režime. XXIX. Klubová výstava SKCHR (máj 2023) musela byť preložená na neskorší termím z dôvodu kolízie s českou klubovou výstavou. Na oboch výstavách posudzovali našich psov rozhodkyne zo susednej Českej republiky, z čoho sme mali trochu obavy, ale ukázalo sa, že naše rozhodnutie bolo správne.Na  XXVIII. Špeciálnej výstave SKCHR (október 2023) bolo prihlásených rekordných 108 RR, čo bolo toho nezvratným dôkazom.

Pokračujeme naďalej v úzkej spolupráci s firmou GenoCan, ktorá poskytuje svoje služby záujemcom o genetické testy ich jedincov priamo na naších výstavách.

Zorganizovaných bolo 6 bonitácii (3 riadne a 3 mimoriadne), tiež seminár na tému Dogfitness, ktorý sa konal v kynologickej hale Donnautess ,Vojka 15.10.2023 pod vedením MVDr. Lucie Radošovskej.

Treba spomenúť činnosť našej športovej referentky, ktorá už 2 roky organizuje coursingove behy pre naších RR. Nie je to len šport a zábava pre naších chlpáčov, ale aj výborná príležítosť na krátke stretnutia.

Musíme si aj priznať, že sa nám nepodarilo otvoriť členskú schôdzu pre slabú účasť členov klubu, ktorú sme zvolali na jar 2023, ale aj napriek tomu sme viedli dlhú neformálnu debatu o záležitostiach klubu s prítomnými členmi SKCHR.

Veríme, že v budúcom roku 2024 sa vidíme na členskej schôdzi ako aj na ostatných klubových podujatiach.

Predseda SKCHR   Mgr. Milan Lukačín


ROK 2022

V roku 2022 klub SKCHR fungoval už pod novým vedením zvoleným na Mimoriadnej konferencii SKCHR konanej 18.09.2021 v Bratislave. Prevzatie klubovej agendy prebehlo aj vďaka súčinnosti bývaleho vedenia hladko a rýchlo. Našou snahou, ako nového vedenia bolo zachovať všetko to, čo bolo pre klub dobré z minulosti a zároveň sme sa pokúsili priniesť do diania v klube nové myšlienky a nápady. Preto sa chcem poďakovať členom SRK, členom KRK, redakčnej rade a všetkým tým, ktorí  prispeli k riadnemu chodu klubu.               

Podarilo sa nám zorganizovať dve výstavy (XXVIII.KV SKCH a XXVII.ŠV SKCHR) na netradičných miestach so zahraničnými rozhodcami a tiež niekoľko bonitácii a seminár pre začínajúcich chovateľov. Novinkou v tomto roku bol náš prezentačný stánok na MV Winter Danube Bratislava v dňoch 25.-27.11.2022. Stánok slúžil predovšetkým na prezentáciu nášho klubu, plemena RR a aj na prezentáciu našich CHS. Ďalšou novinkou bol online seminár pod názvom "Rhodesian Ridgeback Virtual Globa Gathering", kde sme prezentovali náš klub krátkym 5 minútovým videom. Do tohto seminára sa zapojilo veľa európskych klubov RR a jednotlivcov a tiež niekoľko zástupcov Afriky a Austrálie. Súčasťou seminára boli aj prednášky ohľadne zdravia, chovu, výskumu a rôznych zážitkov a skúseností s RR.

Možme konštatovať, že rok 2022 bol pre SKCHR stabilný, úspešný a bohatý na nové podujatia.

Predseda klubu SKCHR  Mgr. Milan Lukačín


2020 – 2021 – ROKY V NEŠTANDARDNÝCH PODMIENKACH

Nikto z nás netušil, ako nám v roku 2020 do života zasiahne pandémia Covid-19 a ako nám zamieša naše plány. Deň po dni sme sa postupne prispôsobovali novým okolnostiam a hľadali cestu, ako čo najlepšie obstáť v našich rodinách, so svojimi blízkymi a v prostredí, v ktorom žijeme. Opatrenia a obmedzenia vynútené touto pandémiou prirodzene zasiahli aj do chodu nášho klubu a tak sme museli postupne presúvať a žiaľ aj rušiť naše plánované akcie. Okrem výstav, či bonitácií sme museli presunúť aj plánovanú Konferenciu klubu a s ňou spojené voľby do orgánov SKCHR. SRK i KRK si tak nútene museli predĺžiť svoje funkčné obdobie a skúsiť si prácu v tomto neštandardnom, a treba dodať, že i náročnom režime. Napriek tomu sa nám podarilo chod klubu udržať v rozumných medziach. Usporiadali sme výstavu, bonitáciu i Členskú schôdzu, podarilo sa nám spustiť Elbreed a čo nás teší - aj v týchto náročných podmienkach viacerí z chovateľov odchovali svoje vrhy.
V roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať klubovú výstavu a dve bonitácie. Po mimoriadnej konferencii a voľbách sme odovzdali vedenie klubu novej Správnej Rade a pomohli jej s organizáciou Špeciálnej výstavy, čím sa pre nás práca pre klub, teda pre vás – jeho členov skončila.
Chcem teda poďakovať všetkým, ktorí v týchto podmienkách urobili pre klub maximum a želám si, aby sme sa mohli čím skôr vrátiť do normálnych koľají či už v našom klube, alebo osobných životoch.

Ján Handzuš, predseda SKCHRROK 2019 – 25 ROKOV OD ZALOŽENIA KLUBU

Rok 2019 bol pre SKCHR špeciálny, a to hneď z viacerých dôvodov. V prvom rade sme si pripomenuli, že od založenia nášho chovateľského klubu ubehlo už 25 rokov. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia sa organizovali až tri klubové výstavy, ktoré boli výnimočné aj tým, že všetky posudzovali rozhodkyne, ktoré sa chovu nášho plemena aktívne venujú. Dve jesenné výstavy, ktoré prilákali aj vďaka renomovaným austrálskym rozhodkyniam rekordný počet vystavovateľov zo všetkých kútov Európy, sa niesli v slávnostnom duchu.
V rámci výstavného víkendu sa konalo posedenie členov klubu, kde sme si v hojnom počte mohli spoločne zaspomínať.
25 rokov existencie SKCHR bolo zdokumentovaných aj v prezentácii o histórii klubu, od jeho počiatkov až po dnešné moderné fungovanie klubu. Predseda SKCHR Ján Handzuš zároveň odovzdal ocenenia tým členom klubu, ktorí sa zaslúžili o jeho propagáciu a chov rodézskeho ridgebacka. Príjemná atmosféra tohto stretnutia bola krásnou bodkou za jubilejným rokom 2019.

25rokov

Jana Bagarová
podpredseda a štatutár SKCHR

Grafiku k 25. výročiu založenia SKCHR pre klub urobila Andrea Černáková


 

ROK 2018 – ROK STABILITY

Aký bol rok 2018? Na úvod chcem napísať súhrn faktov o klubom organizovaných akciách:

3 bonitácie
2 výstavy
2 súťaže
2 ankety
1 víkend s RR
1 členská schôdza
1 seminár pre chovateľov

To sú tie hlavné aktivity, ktoré sme pre vás zorganizovali. Je to veľa, alebo málo? Určite si mnohí z vás pamätajú roky (a nie je to tak dávno), keď klub za minulého vedenia zorganizoval 2 výstavy za rok a to bolo všetko. Už tretí rok sa snažíme obnoviť akcie, ktoré boli v dávnej minulosti také obľúbené. Tento rok to bol víkend s RR. V príspevku na webe sa môžete dočítať, akí boli účastníci víkendu veľmi spokojní. Verím, že na takýchto akciách bude ridgebackov pribúdať a samozrejme aj členov klubu.

Pre majiteľov šteniatok zo slovenských chovateľských staníc sme zaviedli darčekový výstavný poukaz, ktorý už viacerí využili. Na klubových výstavách sa odprezentovali šteniatka do 9 mesiacov v oveľa väčšom počte, ako to bolo v posledných rokoch. Veľká vďaka patrí chovateľom, ktorí s novými majiteľmi pracujú a podajú im v začiatkoch pomocnú ruku.

baner velky SKCHRKlub už niekoľko rokov spoľahlivo funguje na vlastnej webovej stránke www.skchr.sk a na Facebooku má zriadenú svoju fanpage. Tu nájdete všetky aktuálne akcie a všetko dôležité, čo sa života a chovu RR na Slovensku týka. Tento rok sa SKCHR „usídlil“ aj na Instagrame. Nájdite si nás a staňte sa našimi/vašimi „followermi“.

Rok 2018 bol z pohľadu klubu stabilný, pohodový a úspešný. K tým tradičným akciám pribudli nové a členovia aj priatelia RR sa môžu spoľahnúť na dobré fungovanie celého klubu.

Jana Bagarová
podpredseda a štatutár SKCHR

_____________________________________________________________________________

ROK 2017 ROK ÚSPECHOV

SKCHR funguje už viac ako 2 roky s novým vedením, ktorého snahou je zachovať to, čo bolo dobré v minulosti, a priniesť aj nové akcie pre všetkých členov klubu. Klub sa pýši prívlastkom chovateľský, preto SRK kladie dôraz hlavne na aktivity súvisiace s chovom. V minulom roku hlavná poradkyňa chovu Milada Krchňavá usporiadala veľmi úspešný seminár pre začínajúcich chovateľov. Všetci účastníci určite ocenili získané cenné vedomosti pri odchove svojich vrhov. Veľmi nás teší, že máme medzi členmi klubu skúsených chovateľov, ktorí majú za sebou už viac vrhov, no tento rok nám pribudlo v nebývalej miere nových, začínajúcich chovateľov. Tiež treba zdôrazniť, že takmer všetci slovenskí chovatelia sú členmi nášho klubu. Žiaľ, nie všetko je ideálne a tak nás niektorí členovia opustili a s niektorými sme sa museli rozlúčiť my. Napriek tomu je členská základňa ustálená.
WDS WW2K minuloročným chovateľským úspechom určite patrí to, ako mimoriadne zažiarili naši odchovanci na Svetovej výstave psov v Lipsku, kde psy zo slovenských chovateľských staníc Luanda, Presburgers´ Paws a Kaweria získali pri rekordnej účasti RR prestížne tituly, vrátane toho najvyššieho – World Winner. Týmito titulmi výstavné úspechy našich RR v tomto roku nekončia, ako sa môžete dočítať v príspevkoch ročenky. Takže ak sa niekto pýta, kam kráča chov RR na Slovensku, tu je jasná odpoveď – na stupne víťazov. Môžeme byť na našich RR pyšní.

Niekedy návrat k tradíciám, čo ako pekným, nie je reálny a žiaduci. SRK vedie klub novým, moderným smerom, ktorý zohľadňuje priania a očakávania majiteľov a chovateľov RR združených v tomto klube. K tomuto účelu slúžia aj ankety zamerané na zistenie spokojnosti. Dôležité pre chov RR je aj vidieť porovnanie, ako sú na tom naše RR, ak ich predvedieme na výstavách v zahraničnej konkurencii. Z tohto dôvodu sa snažíme o organizovanie klubových výstav v atraktívnom prostredí, ktoré je dostupné pre vystavovateľov aj z ostatných krajín a s rozhodcom špecialistom na plemeno. Vyjadrenia vystavovateľov a návštevníkov našich výstav nám potvrdili, že nastolený trend je správny a mená na stupňoch víťazov hovoria, že slovenské RR sa v konkurencii nestratia.
Klub nie je len pre výstavných nadšencov, preto pravidelne organizujeme klubový deň. Aj tentoraz sme vymysleli program, aby sme sa nielen niečo naučili, ale aj spoznali nové tváre, zabavili sa a strávili príjemný čas s našimi štvornohými priateľmi.
SKCHR sa podarilo uspieť aj na poli diplomacie. Členka SRK Ing. Alexandra Pádivá sa stala po prvýkrát vo vyše 20-ročnej histórii klubu členom Predsedníctva SPZ a bude mať tak možnosť hájiť aj naše záujmy v štruktúrach slovenskej kynológie.
Zhrnutie roku 2017 môžeme ukončiť konštatovaním, že SKCHR má dobré meno a za sebou rok plný úspechov.

Jana Bagarová a Ján Handzuš
štatutári SKCHR


ROK 2016 - ROK V ZNAMENÍ VÝROČIA 25 ROKOV CHOVU RR na Slovensku

SKCHR je chovateľský klub, ktorý vo svojej činnosti kladie dlhodobo dôraz na zdravie plemena pri zachovaní exteriérových a povahových vlastností. Rok 2016 bol významným míľnikom v histórii nášho klubu, pretože sme si pripomenuli 25. výročie chovu RR na Slovensku. V chovateľskej stanici Zo zámockého parku sa 18. 11. 1996 narodili prvé registrované šteniatka a od tej doby prešli chovatelia i majitelia nášho plemena veľký kus cesty. Pri tejto príležitokokarda malasti hlavný poradca chovu p. Milada Krchňavá prezentovala prednášku o úspechoch, problémoch i úskaliach, s ktorými sme sa počas tohto obdobia v chove stretli. Pamätníci si určite radi zaspomínali na staré dobré časy a noví členovia dostali možnosť oboznámiť sa so psami i chovateľmi, ktorí slovenský chov formovali. Na tejto slávnostnej schôdzi boli odovzdané aj ocenenia majiteľom, ktorí sa zapojili do klubovej súťaže BEST RR SKCHR, ako aj majiteľom nových klubových šampiónov.

SKCHR v roku 2016 usporiadal už tradične dve výstavy so zadávaním titulovlogo SV 2016 CAC a klubovými oceneniami. Okrem cien si z oboch výstav účastníci odnášali aj upomienkové darčeky súvisiace práve s 25. výročím chovu. Teší nás veľká zahraničná účasť najmä na jesennej špeciálnej výstave, na ktorej sme mali možnosť pozitívne zviditeľniť klub a najmä naše odchovy v konkurencii psov nielen z okolitých štátov. Rozhodnutie zorganizovať túto výstavu v Bratislave popri medzinárodnej výstave sa ukázalo ako správne, čo nám potvrdili aj respondenti dotazníka zostaveného za účelom získania spätnej väzby zo strany vystavovateľov.

V tomto roku bol na členskej schôdzi schválený aj nový Bonitačný a chovateľský poriadok SKCHR, ktorý novelizovali pod vedením HPCH členovia chovateľskej rady a ostatní členovia mohli pred schválením pripomienkovať. Veríme, že všetky zmeny budú znamenať prínos pri skvalitňovaní chovu RR.

SKCHR v tomto roku zorganizoval okrem už spomenutých výstav a dvoch členských schôdzí aj 3 bonitácie (dve v pravidelnom termíne popri klubových výstavách a jednu mimoriadnu) a klubový deň pre všetkých členov klubu, ktorí si chcú zašportovať, pocvičiť alebo len stráviť príjemný deň v spoločnosti iných RR a ich majiteľov. Ďalej SRK zorganizovala prednášku o BARFe, ponúkla možnosť testovania génu pre ridge za zvýhodnenú sumu a prostredníctvom webu informovala všetkých o novinkách zo života a chovu RR. Rok 2016 bol bohatý na akcie pre všetkých majiteľov RR. Dúfame, že ste si ich užili a v roku 2017 sa budeme tešiť na ďalšie spoločné akcie v spoločnosti našich RR.

Ján Handzuš a Jana Bagarová
Štatutári SKCHR

 ROK 2015 - ROK ZMIEN

 

Po konferencii v decembri 2014, kde bolo zvolené nové vedenie klubu sa začal rok zmien. Bolo poznať, že do vedenia sa dostali aj ľudia, ktorí priniesli nové myšlienky. Postupne boli opätovne obsadené funkcie tajomníka a pokladníka klubu.

V júni 2015 sa podarilo spustiť nový, skutočne klubový web, na doméne www.skchr.sk. Pri zrode nového klubového webu nám nezištne pomohol Rasťo Koňakovský. Dizajn a organizáciu webu navrhla Milada Krchňavá. Vďaka však patrí aj mnohým ďalším ľuďom, ktorí sa rôznym spôsobom podieľali na tvorbe webu. Klubový web je naozaj moderný, atraktívny a slúžiaci všetkým členom klubu a priaznivcom ridgebackov.

Na sociálnej sieti Facebook sme vytvorili oficiálnu fanpage klubu. Všetci priaznivci RR môžu zasielať fotografie do fotosúťaže organizovanej klubom. Víťazné fotografie sú každý mesiac vyhodnocované.

KV15Tento rok sme usporiadali jarnú klubovú výstavu v novom a veľmi peknom prostredí v Krpáčove. Podarilo sa nám v spolupráci s ochotnými členmi klubu opäť zorganizovať klubový deň, tak ako ho niektorí poznajú ešte z dávnejšej minulosti. Konali sa bezplatné akcie pre všetkých zúčastnených a ich psov. Každý si mohol vyskúšať agility dráhu, handling pod vedením skúseného vystavovateľa, či podiskutovať o výchove a výcviku. Majitelia mali priestor na socializáciu šteniatok aj dospelých psov.sv15

Jesenná, jubilejná dvadsiata špeciálna klubová výstava sa konala pri Bratislave na Kamennom mlyne. Pozitívne odozvy vystavovateľov nám dali za pravdu, že to bolo dobré rozhodnutie. Novovzniknutý prípravný aj výstavný výbor zvládol organizáciu k spokojnosti zúčastnených. Každý si odniesol darček, víťazi hodnotné ocenenia od sponzorov a klubu a veríme, že priateľská atmosféra a krásne počasie prispeli k príjemne strávenému dňu.

Podarilo sa nám prehĺbiť dobré kontakty s naším dlhodobým hlavným sponzorom Royal Canin a rozšírili sme spoluprácu s novým sponzorom Happy Dog.

V tomto roku vedenie klubu udelilo aj ocenenie Čin roka Ester Handzušovej a Michaele Nickelovej za pomoc pri záchrane ridgebackov hľadajúcich nový domov.

V auguste členovia klubu iniciovali zvolanie mimoriadnej konferencie, čím dali jasne najavo, že chcú ďalšie zmeny. V októbri bolo demokraticky zvolené nové vedenie klubu s novým predsedom SKCHR Jánom Handzušom. Taktiež boli schválené podstatné zmeny v stanovách. Klub sa opäť vrátil k funkcii hlavného poradcu chovu, ktorým sa stala Milada Krchňavá.

Po predchádzajúcich prieťahoch a zrušení pôvodného účtu bývalým štatutárom nové vedenie založilo nový účet klubu vo FIO banke.

Rok 2015 ukázal, že personálne i systémové zmeny boli prospešné a posunuli náš klub ďalej, k formovaniu chovateľského klubu, ktorý je moderný, demokratický a otvorený všetkým majiteľom a prívržencom tohto krásneho plemena, akým Rhodesian Ridgeback je.

Ján Handzuš a Jana Bagarová
štatutári SKCHR

_____________________________________________________________________________________________

Rok 2014 - Dvadsať rokov od založenia SKCHR

20 rokov SKCHR20 rokov budovania stabilného klubu s nemalým uznaním doma aj v zahraničí čelí kríze. Navonok klub so silným zázemím, zvnútra však krehký a labilný. Ako každý klub aj tento je závislý od ľudí, ich práce a nadšeniu pre plemeno, osobnostiach a dobe. Ľudia po rokoch volajú po zmene a tie nastali po Konferencii klubu v decembri 2014. V roku 2015 nové vedenie schválilo výrazné zmeny v organizačných štruktúrach riadenia klubu a jeho doterajších aktivít, boli zriadené nové webové stránky a oddelenie klubovej agendy (e-tajomníka) od niekoľko rokov budovaného moderného elektronického databázového systému. Či boli tieto kroky správne, ukáže čas.
Ing. Richard Tušan, prezident SKCHR


Rok 2009 - Pätnásť rokov od založenia SKCHR

sa niesol v znamení dvoch významných udalostí - RR World Specialty Show 2009 a Výročná členská schôdza. Náš klub bol poctený organizáciou Svetovej výstavy rodézskych ridgebackov popri WDS-09. Veľmi si toho vážime. Vedenie nášho klubu sa zhostilo tejto udalosti s plnou zodpovednosťou a úsilím, aby to bola jedna z najkrajších špeciálnych výstav RR, ktorá bude v spomienkach zúčastnených ešte dlho prezentovať Slovensko a náš klub. Výstavy sa zúčastnilo 214 účastníkov z 26 krajín sveta (Nemecko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, USA, Kanada, Thajsko, Španielsko, Izrael, Rusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rakúsko, Portoriko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Snaha vedenia klubu nevyšla nazmar. Podľa slov návštevníkov to bo jedna z najkrajších RR špeciálok medzinárodného charakteru. Chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali nielen na prípravách, ale aj na samotnom priebehu akcie.

Výročná členská schôdza SKCHR
Ďalšou významných udalosťou roka bola Výročná členská schôdza Slovenského klubu chovateľov ridgebackov, ktorá sa konala dňa 5. decembra 2009 v reprezentačných priestoroch Radničnej sály Miestneho úradu Košice – Staré mesto. Na schôdzi sa zišlo 50 členov, čo je úctyhodný počet, takmer jedna tretina slovenských členov klubu a tri krát viac ako je potrebný počet hlasov, aby bola schôdza uznášania schopná. Schôdza trvala od jednej hodiny popoludní až do večerných hodín. Za doterajšiu prácu v klube bola ocenená bývalá prezidentka nášho klubu Monika Tušanová, viceprezident JUDr. Vladimír Michalík a ďalší členovia. Bolo zvolené nové vedenie na obdobie rokov 2010-2015 a boli schválené úpravy a zmeny stanov, chovateľského poriadku a ďalších noriem klubového života.


Roky 1999-2009
Zo života Slovenského klubu chovateľov ridgebackov
spracovala: Monika Tušanová, prezident SKCHR

Toto obdobie bolo plné zmien a mimoriadne bohaté na klubový život. SKCHR si vďaka bezchybnému fungovaniu a dobre postaveným chovateľským plánom získal dobré meno a uznanie doma i v zahraničí. Práca a výsledky nášho klubu sú naozaj na vysokej medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom záujem o plemeno a aktivity nášho klubu nie len u nás, ale aj v zahraničí. Máme členov z Čiech, Talianska, Rakúska, Nemecka, Maďarska i Poľska. Každým rokom narastá záujem aj o šteniatka práve zo Slovenského chovu.

Naďalej každoročne organizujeme okrem 2 výstav aj dva klubové dni, ktoré donedávna nemali obdobu v žiadnom zo susedných, ba ani európskych ridgeback klubov. Na týchto stretnutiach sme usporiadali množstvo súťaží: agility, coursing, karneval a mnoho ďalších súťaží za účelom stretávania sa všetkých majiteľov ridgebackov, nielen tých výstavných jedincov, ale aj tých ktorí nemajú výstavné a chovné predpoklady. Od roku 2000 usporadúvame na Klubových výstavách súťaže o najkrajší ridge, hlavu, pohyb.


Od roku 2005 sme na klubových a špeciálnych výstavách otvorili aj tzv. "PET triedu", kde máme možnosť vidieť aj jedincov inak bez výstavných a chovných predpokladov. Je to výborné, pre celkový prehľad našich odchovov.
Pre chovateľov sú organizované prednášky, na ktorých boli za prítomnosti pozvaných odborníkov preberané špecifické problémy plemena, dedičnosti, plemenitby, množstvo chovateľských otázok, výživy a zdravotných problémov súk a vrhov a veterinárnej starostlivosti vôbec. V októbri 2002 sme pozvali Doc. Valockého, ktorý mal prednášku na tému "Pohlavný cyklus súk a umelá inseminácia" a v máji 2003 to bol Prof. Ledecký, ktorý nám v Piatrovej prednášal na tému DBK.
3-4x do roka vychádzajú klubové spravodaje.
Veľkým prínosom a oživením našich spravodajov bolo v poslednom období množstvo pribúdajúcich príspevkov, komentárov a fotografií zo strany členov. Tri krát sa spracovala aktualizácia ročenky.
Každoročne sú naďalej odmeňované psy našich členov v 10 kategóriách klubových súťaží "Pes/suka roka", "Chovateľská stanica roka". Chceme tým motivovať a odmeňovať našich vystavovateľov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie a finančné prostriedky na propagáciu plemena doma i v zahraničí. Navyše sa vyhodnocujú aj kluboví šampióni.


V roku 1999 sa zriadili internetové stránky plemena, ktorej súčasťou je aj klubová časť. Dodnes sú pravidelne, takmer denne aktualizované a majú mimoriadne veľkú návštevnosť. Záverom roka 2005 sme sprístupnili naším členom nové internetové stránky na www.rr.sk. Ide o moderný redakčný systém s informáciami uloženými v databáze. Ridgeback info - databáza, ktorá umožňuje prezerať informácie o psoch, rodokmene, zistiť súrodencov, polo súrodencov, vnártať sa do rodokmeňov, tvoriť virtuálne rodokmene pre krytia, atď. Pregnancy kalendar, Breeders diary, výsledky výstav týždenne aktualizované s pripojenou fotogalériou. Technická úroveň stránok sa každým mesiacom zvyšuje, pribúdajú nové funkcie. Sledovanosť stránok každoročne stúpa (okolo 3500 zobrazených stránok denne).
V rokoch 1999-2005 sa elektronicky spracovala databáza všetkých dostupných informácií: výpisy z plemennej knihy SPZ, informácie ohľadne chovateľstva, správy o narodení šteniat, správy z kontroly vrhu, počet krytí našich psov doma i v zahraničí, zoznam uchovnených jedincov s výsledkami bonitácie, zoznam chovateľských staníc, zoznam krycích psov, výsledky vyhodnotených snímkov na DBK, DLK. OCD a iné. Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú a zverejňujú prostredníctvom spravodajov a internetu.
SRK spracovala v rokoch 2000, 2006 a 2009 "Rukoväť člena",
ktorú obdržal každý člen. Spracovalo sa množstvo chýbajúcich tlačív pre chovateľov a tiež "ABC chovateľa" - praktická príručka, ktorá je veľkou pomôckou hlavne pre začínajúcich chovateľov.
Novinkou roka 2003 bol prvý krát organizovaný letný tábor, tzv. MIMI tábor.
Tento tábor je zameraný na socializáciu šteniat a mladých psov. Stretol sa s kladným ohlasom u majiteľov mladých psov, ale i u samotných chovateľov.
V roku 2002 do funkcie hlavného poradcu chovu
ktorú dovtedy vykonával pán Jaroslav Matyáš menovala SRK pani Adrianu Friedrichovú. V rokoch 2004 - 2007 túto funkciu vykonávala Monika Tušanová a v rokoch 2008 - 2009 Milada Krchňavá. Od decembra 2009 nahradila funkciu poradcu chovu chovateľská rada pozostávajúca z viacerých chovateľov SKCHR.

Na Slovensku máme prísne chovateľské podmienky s ohľadom na zdravie plemena. Bonitácie organizujeme 2x do roka na Klubových dňoch, alebo po výstave. Náš klub umožňuje bonitovať jedincov aj zo zahraničia, čo využívajú najme tie krajiny, kde klub nemajú, alebo im klub neumožňuje bonitovať na medzinárodne uznanej úrovni. O tieto bonitácie doteraz prejavili záujem členovia z Čiech, Talianska, Poľska a Maďarska.
Klub toho času združuje okolo 25 chovateľov, posledné roky registrujeme asi 10-15 vrhov ročne. SKCHR zabezpečuje prostredníctvom kontrolórov vrhu povinné kontroly vrhov. Účelom týchto kontrol je odhalenie dermoid sínusu, exteriérových chýb a sledovanie dedičných problémov, ktoré sa zaznamenávajú, pravidelne vyhodnocujú a slúžia pre potreby informovanosti chovateľov, členov nášho klubu.

V roku 2001 sme zaviedli centrálne vyhodnocovanie rtg. DBK. Počnúc týmto rokom máme archivované informácie o všetkých vyhodnotených snímkoch. Náš klub uzatvoril zmluvu o vyhodnocovaní rtg. DBK a DLK s Prof. Ledeckým, ktorý je momentálne najvyššou kapacitou na Slovensku. Prof. Ledecký je zároveň medzinárodne uznávanou osobnosťou v oblasti vyhodnocovania rtg. DBK. Pre nás to znamená, že hodnotenia kĺbov našich psov sú uznané aj v zahraničí. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa na naše bonitácie hlásia psy aj z okolitých krajín. Veľká väčšina negatívnych posudkov DBK je zo slovenského chovu, čo je veľmi uspokojivé.
Od roku 2003 sa povinne vyhodnocujú aj rtg. lakťových kĺbov. Zatiaľ sme zaznamenali pozitívny nález iba ojedinele.

Rodézsky ridgeback sa stal v poslednom období veľmi populárnym plemenom a za posledné dva roky dosiahol za najvyšší počet predvádzaných jedincov z plemien na slovenských výstavách. V rokoch 2000-2005 sme konštatovali že štatistika úspešnosti ridgebackov zo slovenských chovov je nemilá. Bol to dôsledok niekoľkoročnej stagnácie chovu, slabej, takmer žiadnej práce našich chovateľov, neinformovanosť a neochota našich chovateľov vycestovať za kvalitným krycím psom, opakované krytia bez kontroly potomstva. Na výstavách sa umiestňovali psy buď zo zahraničia, alebo importované psy v majetku našich členov. Vzniesli sme v tom čase tvrdú kritiku do radov chovateľov, že neudržujú styky s majiteľmi svojich psov a nemotivujú ich k výstavám a chovu. Klub suploval túto prácu, ktorá by mala byť nielen povinnosťou, ale hlavne záujmom každého chovateľa. Dnes môžme konštatovať, že tvrdá kritika padla na úrodnú pôdu, posledné obdobie práce našich chovateľov, zahraničné krytia a importy tento stav výrazne zlepšili. Za posledné dva tri roky sa jedince z našich chovov presadzujú a vyhrávajú popredné miesta aj v tej najtvrdšej konkurencii na medzinárodnej úrovni. Slovenský chov plemena RR si získal rešpekt a dobré meno doma aj vo svete!

Slovenský chov je založený na prvých českých vrhoch z dvoch afrických importov a švajčiarskeho importu
(Red Amy Wayside, Shingi Mennystones, Elanda Merigal´s) a datuje sa od roku 1991, kedy bol registrovaný náš prvý vrh. Odvtedy sme zaznamenali importy z Holandska (Rhody), Afriky (Carlana Rusti, Angara Inyanga), Anglicka (Eilack Sharona) a využívali spojenia zo zahraničných krytí (Simba of Bo Kama, Reinhold The red Rivendell´s, Tan-Tallyy-Ho Torhusets, Harubah Mashaba´s, Besal Fatoka, Rydgeway African Hunter, Antares, Vumba, Castor v. Wagnerhof, Huricane Makaranga, Wandorobbo Ardai, Silisili Cime Bianche, The Thembisa Khangelli, Gavenda Jayprr of Janak, Glenaholm Capering, Cartouche Unandi, atd.) Najviac sa osvedčila (ako vylepšovateľ) v našom chove krv psa afrického importu Besal Fatoka. Bolo by dobré na tomto poznaní založiť niekoľko rodín a línii. Keďže sa chovateľstvo na Slovensku nedostatkom novej krvi dostáva do slepej uličky, bolo nutné importovať k nám nových psov.


Prvé importy na Slovensko, ktorých potomkovia sa dodnes podieľajú na chove sa podarilo uskutočniť z Austrálie v máji a septembri roku 2002
. Sú to sučky Macumazahn Malawi Magic a Macumazahn Tusani Pearl (TUSANI, Monika Tušanová) s veľmi sľubným genofondom. Ďalším importom v tom istom roku bol pes Leoridge Musafah (USA/IT) chs. TUSANI. Neskôr boli importované ďalšie jedince z Nemecka a Ruska.


Chovateľov bude iste zaujímať s akými zdravotnými problémami sa stretávame v chovateľstve. Žiaľ, už dávno nie je pravdou, že RR je jeden z mála prírodných plemien, ktorého sa netýkajú zdravotné problémy. Dnešný RR je rovnako vystavený civilizačným problémom ako hociktoré iné plemeno. Je priskoro na bilanciu, máme pomerne mladý chov, ale myslím si, že je vcelku zdravý. S ohľadom na dyspláziu bedrových kĺbov máme najlepšie výsledky v porovnaní s okolitými krajinami. Dosiahli sme to vďaka veľmi prísnej, ale potrebnej selekcii. Náš klub ako jediný z okolitých krajín od svojho založenia dodnes uchovňoval jedincov iba s rtg. DKK 0/0. Zaznamenané sme niekoľko kožných problémov, alergií, epilepsiu, rakovinu, problémy štítnej žľazy. V roku 2002 sme prvýkrát zaznamenali u RR neúplné spojenie kaudálneho konca krížovej kosti (prechodový stavec) po krytí so zahraničným psom. Odvtedy sa pred zaradením do chovu vyhodnocuje popri rtg. DBK aj chrbtica. Zaznamenalo sa aj niekoľko málo ďalších prípadov, ale títo jedinci neboli zaradení do chovu. U súrodencov postihnutých jedincov je chov pod sprísneným dohľadom a povinnou kontrolou potomstva.

Poľovne sa u nás RR využíva veľmi obmedzene, lebo zákon povoľuje prácu duriča v lese s max. výškou v kohútiku 50 cm. To znamená že ho nemôžeme využívať na nadháňanie zvery k čomu bol vyšľachtený. Ale ako farbiara na dohľadávanie poranenej alebo strelenej zvery áno.

Vďaka intenzívnej reklame a propagácii poľovných vlastností ridgebackov zo strany vedenia klubu sa na Slovensku našlo počnúc rokom 2000 niekoľko ďalších nadšencov pre prácu v lese a každoročne sa aj naše ridgebacky zúčastňujú poľovných skúšok v zahraničí.
V roku 2003 pri príležitosti zasadnutia KR SPZ vydal náš klub brožúru "Poľovné využitie plemena RR". Na tomto zasadnutí dňa 13.6.2003 sme osobne prezentovali plemeno i náš klub a podali návrh na zaradenie plemena RR do zoznamu psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Následne bola táto žiadosť predložená a prerokovaná na SPZ v sekcii poľovných plemien KR SPZ. Žiaľ, napriek opakovaným žiadostiam sa nám nepodarilo dodnes získať povolenie pracovných skúšok pre naše plemeno. Dôvodom je, že RR na Slovensku nie je zaradený medzi poľovné plemená.

SKCHR propaguje rodézskeho ridgebacka ako spoločenského i pracovného psa avšak nedoporučuje cvičenie ridgebacka na "obranu" a neumožňuje týmto majiteľom so skúškou z obrany účasť v pracovnej triede. Vedenie klubu svoju prácu smeruje najmä k humánnym aspektom spolužitia človek - ridgeback, podporuje využitie ridgebacka v poľovnej práci, v záchranárstve a pri športovom využití. V máji roku 2003 sa vedenie klubu rozhodlo udeliť ocenenie "ČIN ROKA" mladej 13 ročnej záchranárke Petre Desátovej a jej sučke Canny Saranga.
Plemeno RR prezentovala v Canisterapii prvý krát členka nášho klubu Janka Kadnárová. So svojimi sučkami Bajka Agátový kvet a Bosweli Bea Solipse zložili náročné skúšky v roku 2005. Spolu so záchranárskymi skúškami patria tieto pracovné skúšky medzi najcennejšie pre propagáciu plemena na Slovensku.

Sponzorom našich aktivít
bola počas celého tohto obdobia firma Premium Plus, výhradný dovozca nášho obľúbeného krmiva EUKANUBA

Ďalšími sponzormi boli členovia nášho klubu a zástupcovia rôznych firiem: manželia Tušanoví - firma RICHTEX, pán Štefúň - tlačiareň a kniháreň GEORG, pán Bagár - firma BRAMAC, firma Foltan & Hofferková,s.r.o., pán Zámečník - firma ENERGIZER a tiež chovateľské stanice: ANUNNAKI, Pavlovské vrchy, z Lukovského dvora a TUSANI. Pri príprave výstav a klubových akcií reba poďakovať okrem vedeniu klubu aj členom: rod. Husáriková, Brezova, Michalíkova, Friedrichova, Ľ. Hladký, M. Bagár, P. Czere, M. Muller.

V roku 2001 a 2002 firma RICHTEX sponzorsky spracovala multimediálnu prezentáciu nášho klubu. Spolu s ročenkou je to naša výborná prezentácia SKCHR doma i v zahraničí. Ďalšou prezentáciou nášho klubu bol v roku 2002 popri Medzinárodnej výstave v Bratislave stánok, kde sme verejnosti počas dvoch dní predstavili plemeno i klub, naše klubové dni, výstavy, chovateľstvo. Nepretržite bežali videozáznamy z našich akcii a taktiež záznamy z kontroly vrhu, propagácia riadeného chovu a šteniat s preukazmi o pôvode.


V 2002 SKCHR ako jediný klub chovateľov na Slovensku
sazapísal do zoznamu organizácii, ktoré majú nárok na 1% (neskôr 2%) z daní občanov. Ďakujeme členom, ktorí si fungovanie nášho klubu vážia a túto možnosť prispieť na klubové aktivity využili.


Psíčkarska verejnosť Slovenska koncom roka 2001 a začiatkom roka 2002 zvádzala boj s ľudskou hlúposťou. RR zaradili politici medzi 10 nebezpečných plemien. Podarilo sa však zalarmovať verejnosť a poslancov aby nehlasovali za nezmyselný zákon, ktorý by našim psom vzal slobodu. Chcem týmto poďakovať Vám všetkým, ktorí ste vnímali situáciu okolo prijímaného zákona o chove psov vážne a pôsobili ste na poslancov a politikov. Podarilo sa v neuveriteľne krátkom čase pripraviť návrh nového, prijateľného zákona bez diskriminácie rás a presadiť ho v parlamente. Stalo sa tak aj vďaka tlakom práve nášho klubu na nadriadené orgány a osobnej iniciatívy pána Tušana a Hederlinga. Tento nový zákon bol v parlamente prijatý a nadobudol platnosť na jar roku 2002.
V máji v roku 2003 bol členmi SKCHR udelený "Rád vďačného ridgebacka" pre pána Tušana a Hederlinga.

V roku 2005 poslanci Národnej rady SR opakovane otvorili tento problém
a ridgeback sa opätovne ocitol na zozname nebezpečných plemien. Vedenie klubu ihneď reagovalo a bolo v kontakte s poslancami, politikmi a ľuďmi, ktorí vedeli vo veci pomôcť. V rámci akcie "Zachráňme RR" sme oslovili viac ako 500 majiteľov plemena, a všetky oficiálne chovateľské RR kluby v Európe. Máme v rukách odpovede s jednoznačným prehlásením, že nikde v Európe nie je RR na zozname nebezpečných plemien. Cieľom akcie bolo, aby v druhom čítaní návrhu zmeny zákona bol RR zo zoznamu vypustený, čo sa podľa vyjadrenia poslancov aj podarilo. Žiaľ ešte stále sme nevyhrali vojnu. Možno prvý a druhý boj. Tento problém však stále visí vo vzduchu a záleží iba na na nás, majiteľoch RR, aby sme boli disciplinovaní, mali dobre vychovaných a socializovaných psov a jednotne hájili záujmy plemena.

Záver
V súčasnej dobe neustáleho zvyšovania cien úmerne narastá aj réžia klubu. Našťastie máme vo vedení klubu ľudí, ktorí sú ochotní vykonávať návaly práce z číreho nadšenia a bezodplatne. Hoc aktívnych členov máme relatívne málo, chceme si zachovať čo najširšiu členskú základňu, aby informácie týkajúce sa plemena sa dostávali podľa možnosti všetkým majiteľom ridgebackov či nevýstavných či dokonca bez preukazu pôvodu. Uvedomujeme si, že len osvetou o charaktere RR a problémoch chovateľstva získame informovaných a zodpovedných majiteľov ridgebackov.
Našim prianím do budúcna je nenarobiť v chovateľstve nenapraviteľné chyby, zachovať zdravie, vitalitu a úžasnú povahu tejto jedinečnej rasy! Propagovať RR ako spoľahlivého rodinného psa a v žiadnom prípade nedovoliť aby ich ľudia zneužívali pre svoju slabosť.

Monika Tušanová, prezident a poradca chovu


AKÉ BOLI PRVÉ ROKY OD ZALOŽENIA KLUBU?
Roky 1994 - 1999
Zo života Slovenského klubu chovateľov ridgebackov
spracovala: Alexandra Mičuchová , tajomník klubu

Prvých päť rokov v živote nášho klubu znamenalo päť rokov rýchleho rozvoja, zmien, rýchleho nárastu členov. Od založenia klubu 19. 8. 1994 (kedy bol za prezidenta klubu na ustanovujúcej schôdzi zvolený Ing. Jozef Mičuch) sme zorganizovali päť klubových výstav a tri špeciálne. Na všetkých klubových výstavách okrem prvej posudzoval zahraničný rozhodca - na prvej pán Pichlík (SK), na druhej KV pán Jack Selby (GB), na tretej KV pani Martina Viktorinová (CZ), na štvrtej znova pán Jack Selby a na piatej pán Erdős László (H).


Klubový život - retrospektíva z archívu spravodajov SKCHR.
Príhovor prezidenta klubu (Ing. Jozef Mičuch, Spr. 1/´99)

"Slovo do bitky padlo na národnej výstave vo Veľkej Ide... Prví majitelia ridgebackov - Eliška Bolebruchová, Janka Jánošová, Aďa Majcingerová, Mišo Kováč. Ivan Pezlár a ja s manželkou sme sa dohodli na postupe, ktorý smeroval k založeniu klubu... Najväčšiu prácu na tom vykonal Mišo Kováč. Bolo potrebné cestovať do Bratislavy, rokovať na Slovenskom kynologickom zväze i na ministerstve vnútra. Bol spolutvorcom prvých stanov klubu, spoluorganizátorom prvej klubovej výstavy a organizoval letné výcvikové tábory. Škoda len, že napokon sklamal nielen ako chovateľ, ale i ako človek" (K tomu na vysvetlenie - nie len to, že podlžnosti ktoré má voči klubu i k jednotlivým jeho členom a nečlenom sú nedobytné, ale aj jeho zaobchádzanie s vlastnou sučkou RR a jej vrhom bolo také, že k slovu sa dostali ochranári, polícia a veterinár s uspávacou injekciou…. škoda.)

"Kuriozitou je, že pri prihlasovaní klubu na ministerstve vnútra sa do dokumentov vlúdila chybička - namiesto názvu SLOVENSKÝ KLUB RHODÉZSKYCH RIDGEBACKOV sme dostali listinu kde stálo SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV. Je možné, že zapracovala prozreteľnosť, lebo dnes k našim členom patria i majitelia thajských ridgebackov… Získali sme ako poradcu chovu vynikajúceho odborníka v oblasti kynológie - Ing. Jaroslava Matyáša.… Rada Slovenského poľovníckeho zväzu na zasadaní 17.5.1997 schválila členstvo nášho klubu v Slovenskom poľovníckom zväze (člena Slovenskej kynologickej jednoty). Toto je ďalšia skutočnosť, ktorá je dôležitým medzníkom v existencii klubu, a to nielen z dôvodu rozporov medzi SKZ (Slovenským kynologickým zväzom) a SKJ. Plemeno RR bolo preradené zo skupiny VIII. FCI (spoločenské plemená) do skupiny VI. (duriče a farbiare). Mnohí naši členovia uvažujú o pracovnom využití RR, prípadne poľovnícke skúšky už majú....Miestom konania našich výstav sa stala Piatrová, umožnila nám to firma EURO-BUILDING a.s. Firma PREMIUM plus s.r.o. sa stala ďalším významným sponzorom. S jej krmivom EUKANUBA je spokojných veľa našich štvornohých miláčikov. Ceny, ktoré ste získali vo výstavnom zápolení sponzorovali ďalej fy KIMEX, RICHTEX, HZ i jednotlivci.
Počas existencie klubu vyšlo veľa čísiel klubového spravodaja - (tlač a výpočtovú techniku sponzorujú fy HZ s.r.o., RICHTEX, párkrát i B.I.C. Košice, SUDOP s.r.o a BCC group a.s. -pozn. autora). Prvé spravodaje by nevyšli bez Ivana Pezlára, Adriany Majcingerovej a mojej manželky, neskôr Dany Müllerovej a teraz najmä Moniky Tušanovej. Ročenka, ktorú ste čítali určite s uznaním, je polročnou prácou Moniky Tušanovej za výdatnej pomoci výpočtovej techniky firmy RICHTEX."

Alexandra Mičuchová , tajomník SKCHR, 1999


 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania a čas: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra), 10:00 hod

09.06.2024 (nedeľa)
MIMORIADNA KONFERENCIA SKCHR
Miesto konania a čas: MsKS v Šamoríne 17:00 hod

 19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2437203

Práve tu je 106 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 947

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

logo royalcanin 2016

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.