foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Výstavný poriadok SKCHR

Výstavy SKCHR
1) Za účelom naplnenia cieľov organizovanej kynológie na Slovensku Slovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) organizuje výstavy pre plemená združené v klube.
2) SKCHR spravidla raz ročne usporadúva jednu Klubovú výstavu SKCHR s udeľovaním titulu CAC, CAJC a Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých a jednu Špeciálnu výstavu SKCHR s udeľovaním titulu CAC, CAJC a Víťaz špeciálnej výstavy SKCHR.

Plánovanie a organizovanie výstav
3) Organizačnú agendu výstav vedie Správna rada SKCHR (ďalej SRK). SRK v súvislosti s výstavami: menuje výstavný výbor, zaraďuje výstavy do plánu tak, aby Klubová výstava SKCHR sa spravidla konala v jarnom období a Špeciálna výstava sa spravidla konala v jesennom období toho istého roka, plní oznamovaciu povinnosť voči SKJ.

Výstavné triedy
4) SKCHR na svojich Klubových a Špeciálnych výstavách otvára triedy v súlade s výstavným poriadkom SKJ.
5) SKCHR na svojich výstavách môže ďalej:
a) otvoriť triedu “pet“ pre neštandardných jedincov, bez nároku na ocenenie.
b) sprístupniť triedu čestnú aj pre jedince s titulom Šampión krásy SKCHR.
c) sprístupniť triedu veteránov aj jedincom od 7 rokov avšak bez nároku na klasifikáciu a SKJ čakateľstvá
d) sprístupniť triedu pracovnú od 15 mesiacov pre jedincov s vystaveným malým pracovným certifikátom SPZ.

Tituly a čakateľstvá, ktoré sa môžu zadávať na výstavách organizovaných SKCHR
6) SKCHR na svojich klubových a špeciálnych výstavách zadáva FCI tituly a čakateľstvá v súlade s výstavným poriadkom SKJ.
7) SKCHR na svojich klubových a špeciálnych výstavách môže navyše zadať klubové tituly a čakateľstvá.
8) Všetky udeľované tituly musia byť uvedené v propozíciách a spôsob zadávania v katalógu výstavy.
9) Klubové tituly
Spôsob zadávania klubových titulov musí byť zverejnený v propozíciách.
a) Klubový víťaz mladých
b) Klubový víťaz
c) Víťaz SKCHR
d) BISS / BOS
e) Najkrajšie baby
f) Najkrajší dorast
g) Najkrajší pet
h) Najkrajší mladý pes / suka
i) Najkrajší pes / suka
j) Najkrajší veterán
k) Najkrajšia hlava
l) Najkrajšia mladá hlava
m) Najkrajší pohyb
n) Najkrajší ridge
o) Najlepšia chovateľská skupina
p) Najlepší plemenník
q) Najkrajší pár
r) Dieťa a pes
s) Najlepší mladý vystavovateľ I, II
t) a ďalšie podľa rozhodnutia členskej schôdze.
10) Klubové čakateľstvá
a) Klub.CAC - čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“. Zadáva sa v triede mladých, prostrednej, otvorenej, pracovnej, víťazov s ocenením V1 a najkrajšiemu psovi a suke z tried čestnej a veteránov.
b) Klub. res. CAC - rezervné čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“. Zadáva sa v triedach mladých, prostrednej, otvorenej, pracovnej, víťazov s ocenením V2 a druhému najkrajšiemu psovi a suke z tried čestnej a veteránov.
11) Čakateľstvá na titul “Šampión krásy SKCHR“ sa zadávajú len jedincom, ktorých majiteľ je členom SKCHR a to za podmienky, že pes bol ocenený riadnym, prípadne rezervným čakateľstvom CAC (v triede mladých bolo vydané CAJC) a v triede čestnej a veteránov známkou Výborný. Čakateľstvá Klub. CAC a Klub. res. CAC nie sú nárokovateľné. Rozhodca má právo rozhodnúť o ich udelení.

12) Poriadok pre udeľovanie titulu “ŠAMPIÓN KRÁSY SKCHR“
Šampión krásy SKCHR sa môže udeliť:
a/ Ak pes /suka získal 3x Klub. CAC na klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných SKCHR.
b/ Klub. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami FCI.
c/ Jeden Klub. CAC môže byť nahradený troma Klub. res. CAC.
d/ Tri Klub res. CAC môžu nahradiť len jeden Klub. CAC.
e/ Jeden Klub. CAC môže byť nahradený bodmi, ktoré je možné získať za ocenenia na národných a medzinárodných výstavách organizovaných FCI v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej a veteránov. Bodovanie je totožné s bodovaním v súťaži BEST RR SKCHR. Pes musí získať minimálne 350 bodov a suka minimálne 300 bodov. Zbieranie bodov nie je časovo obmedzené.
f/ Klub. res. CAC je automaticky zmenený na Klub. CAC, ak bol Klub. CAC v tej triede udelený psovi/suke, ktorý už má zadaný titul Šampión krásy SKCHR (tento titul musí byť potvrdený SRK najneskôr 1 deň pred výstavou).
g/ Žiadateľ o udelenie titulu Šampión krásy SKCHR musí byť majiteľom psa/suky a členom SKCHR.

Šampionát krásy SKCHR na požiadanie majiteľa potvrdzuje SRK. K žiadosti je potrebné priložiť fotokópie kartičiek, posudkových listov a preukazu o pôvode psa. V prípade, že si uplatňujete body, ktoré už boli použité v súťaži BEST RR SKCHR, nie je potrebné priloženie fotokópií kartičiek a posudkových listov. Žiadosť  s požadovanými prílohami zašlite na adresu tajomníka klubu mailom alebo poštou. Šampionát krásy SKCHR (diplom + pohár) slávnostne odovzdáva člen SRK spravidla na členskej schôdzi popri jarnej klubovej výstave.
Šampionát krásy SKCHR neoprávňuje jedincov pre zaradenie do triedy šampiónov a čestnej (okrem výstav usporiadaných SKCHR). Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
ŽIADOSŤ

 

Výstavný poriadok upravený o zmeny schválené členskou schôdzou 12.9.2015
Výstavný poriadok upravený o zmeny schválené členskou schôdzou 22.4.2017

 

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2023

02.12.2023 (sobota)
SEMINÁR PRE ZAČÍNAJÚCEHO CHOVATEĽA
Miesto konania: Ekopark Veľké Úľany
Začiatok seminára: 15.00 hod
Záujemcovia prihlasujte sa na mail: tajomnik@skchr.sk


PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

09.03.2024 (sobota)
ČLENSKÁ SCHODZA SKCHR

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

10.2024 ev. 11. 2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2273470

Práve tu je 399 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 262

Naši sponzori

Hlavný sponzor XXVIII. ŠV SKCHR 2023

weber20

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.