foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2019

Organizácia ŠV a KV

logo kv

English version is below

Milí vystavovatelia a návštevníci,
radi by sme vás podrobnejšie informovali o organizácii našich výročných výstav na ranči Czajlik.

 Výstavné kruhy budú umiestnené vo vnútri v hale - v konskej jazdiarni. V hale nebude možné umiestňovať stany. Kruhy budú 2 a triedy pôjdu v tomto poradí:

KRUH PSY

KRUH SUKY

mladší dorast

mladší dorast

dorast

dorast

pet – psy+suky

mladí

mladí

stredná

stredná

otvorená

otvorená

pracovná

šampióni

šampióni

čestná

čestná

veteráni

veteráni

Po posúdení tried bude nasledovať BIS program:
BEST BABY
BEST PUPPY
BOB
BOS
BOJ
BOV

Priamo v hale bude otvorený bufet, kde bude možnosť zakúpiť si kávu, pitie a menšie občerstvenie. Počas celého dňa bude otvorená reštaurácia, kde je pripravené skrátené menu, kvôli rýchlejšej obsluhe. Pokiaľ by vám to nevyhovovalo, môžete si objednať aj z jedálneho lístka.
Parkovanie je povolené na vyznačených miestach. Prosíme, aby ste dodržiavali zákaz vstupu do označených priestorov, dodržiavali čistotu a upratovali po svojich psoch. Vedľa reštaurácie je krytá terasa, kde sa taktiež podáva jedlo a je tu povolený vstup so psom. V celom areáli počas konania výstav je povolený pohyb psov len na vôdzke. V zadnej časti areálu za halou sa nachádzajú divé zvieratá, preto vás žiadame, aby ste do týchto priestorov so psom nechodili. Reštaurácia je otvorená aj pre verejnosť – buďte ohľaduplní k ostatným návštevníkom – „nepsíčkarom“.
V sobotu bude mať na výstavisku hlavný sponzor Weber-Mlyn predajný stánok, kde si môžete  zakúpiť chovateľské potreby alebo maškrty. 
Výstavná kancelária a prezentácia bude priamo v hale. Nezabudnite si doniesť PET PASS s platnými očkovaniami a preukaz o pôvode. Posudky sa budú rozdávať vo výstavnej kancelárii po ukončení posudzovania. Zapisovanie do preukazu o pôvode bude taktiež vo výstavnej kancelárii.

jedálny lístok so ne

Czajlik P venč plan

Dear exhibitors and visitors,
we would like to inform you in more details about the organization of our annual club shows at the Czajlik Ranch. The rings will be placed inside the hall - in the horse riding hall. It will not be possible to place tents in the hall. The rings will be 2 and the classes will go in this order:

RING MALES

RING FEMALES

minor puppy

minor puppy

puppy

puppy

pet – males+females

junior

junior

intermediate

intermediate

open

open

working

champion

champion

honour

honour

veteran

veteran

The judging of the classes will be followed by the BIS program:
BEST BABY
BEST PUPPY
BOB
BOS
BOJ
BOV

There will be an open buffet in the hall, where you can buy coffee, drinks and snacks. The restaurant will be open throughout the day, where a short menu is prepared for faster service. If you do not like it, you can also order from the menu. Parking is allowed on the marked places. Please adhere to the ban on access to the designated areas, keep the cleanliness and clean up your dogs. There is a covered terrace next to the restaurant, where food is also served and dogs are allowed. Dogs are allowed to be walked only on the leash throughout the exhibition. In the back of the area behind the hall are wild animals, so we ask that you do not go to these areas with a dog. The restaurant is also open to the public - be considerate to other visitors – „non-dogs people“.
On Saturday on exhibition our main partner Weber-Mlyn will have commercial stand, where you can buy some treats or breeding tackles for your dog. 
The show office and presentation will be in the hall. Do not forget to bring PET PASS with valid vaccinations and pedigree. Critiques will be distributed in the show office after the judging. Writing in the pedigree will be in the show office also.

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

13.3.2021
Konferencia SKCHR
preložená

17.4.2021
Chovateľský seminár
zrušený

22.5.2021
Klubová Výstava SKCHR

5.6.2021
Bonitácia

30.7-1.8.2021
Víkend s RR

18.9.2021 alebo 9.10.2021
Špeciálna výstava SKCHR

25.9.2021 alebo 16.10.2021
Bonitácia

Čítanosť článkov
1696956

Práve tu je 76 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 262

Naši sponzori

logo weber
luanda ridgeback
logo bondi design webs4breeders com
beibira