foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuArchív noviniek

Ridge - genetické testovanie

Typickým znakom plemena Rhodesian ridgeback je jeho ridge. Je to pás srsti rastúci opačne na chrbte psa. Tento znak je daný geneticky a prenáša sa jednoduchou dedičnosťou, ktorú objasnil už v roku 1865, Johann Gregor Mendel. Fakt, že má ridgeback na chrbte ridge, je daný tým, že má vo svojej genetickej výbave na rozdiel od všetkých ostatných plemien psov "gén pre ridge"1. Každý pes zdedil dva gény od svojich rodičov (jeden od svojej matky a druhý od otca). Ridgeback môže teda mať "gény pre ridge" dva, jeden alebo žiadny.

V prípade, že nemá žiadny "gén pre ridge", nemá na chrbte ridge a je to „ridgeless ridgeback“. Dedičnosť ridge je dominantná, čo znamená, že pokiaľ pes zdedil "gén pre ridge" aspoň od jedného z rodičov, znak sa prejaví a pes bude mať na chrbte ridge a v genetickej terminológii sa nazýva heterozygót. Ak pes po svojich rodičoch zdedil dva "gény pre ridge", na chrbte má samozrejme ridge a nazýva sa dominantný homozygót.

Vo vrhu sa môžu narodiť ridgeless šteniatka, ktoré nemajú "gén pre ridge" a chýba im pás opačne rastúcej srsti na ich chrbte. Také šteňa sa môže narodiť dvom heterozygótom, teda psovi a suke, ktorí majú iba jeden "gén pre ridge", a to s pravdepodobnosťou 25%. Pre názornosť sú jednotlivé kríženia a kombinácie uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Z tabuľky sa dá vyčítať, že pokiaľ spárime dominantného homozygota, teda psa s dvoma "génmi pre ridge" s akýmkoľvek ridgebackom (aj ridgeless!), bude mať taký pár 100% potomstvo vždy s ridge.

Aj napriek záujmu chovateľov nebolo doteraz možné odlíšiť ridgebackov s jedným alebo dvoma "génmi pre ridge". Samozrejme, mohli sme odvodiť, že ak sa narodí ridgeless šteniatko dvom rodičom s ridge na chrbte, tak budú mať obaja rodičia iba jeden "gén pre ridge", inak by to nebolo geneticky možné. Avšak potvrdiť, že daný pes má dva "gény pre ridge" a je dominantný homozygót, môže iba genetický test na ridge gén.

Tento test je teraz k dispozícii a vznikol vo Výskumnom ústave veterinárneho lekárstva v Brne. Ako sám autor tohto testu Mgr. Miroslav Horňák, PhD. poznamenáva:

„Vývoj testu nebyl jednoduchý a bylo nutné precizně zvládnout techniku detekce počtu kopií v sekvenci DNA, která tvoří gen pro ridge. Tento gen byl objeven již v roce 2008, nicméně genetický test, který by byl k dispozici chovatelům doposud neexistoval. Velký dík patří Klubu chovatelů Rhodéských ridgebacků, jmenovitě paní Šárce Štusákové, která s námi ochotně spolupracovala, obstarala nezbytné genetické vzorky apaní MVDr. Vlastě Linkové, která je rezervoár optimismu a nadšení pro věc!"

Genetický test je možné urobiť zo vzorky krvi (0,5-1 ml odobratý do skúmavky s antikoagulantom EDTA), avšak je dostatočne citlivý aj zo vzorky bukálneho steru, odobratého špeciálnou sterovou kefkou.

Stanovenie počtu "génov pre ridge", a teda genetického založenia ridge, môže využiť chovateľ ku kontrolovanému výberu jedincov pre krytie tak, aby nedochádzalo k narodeniu šteniatok bez ridge, čo môže byť jeho prvotný záujem. Avšak genetický test môže znamenať výrazný zásah do prevencie zdravia u Rhodesian ridgeback. U tohto plemena sa vyskytuje genetický defekt známy ako Dermoid sinus, čo je neurodermatologická abnormalita, ktorej základom je neúplné rozdelenie nervovej trubice v koži v jednom bode, vznikajúcom v období embryonálneho vývoja. Riziko, ktoré dermoid sinus prináša je hlavne možnosť infekcie v mieste vyústenia dermoidu, čo vedie k vzniku hnisavých abscesov a vďaka prepojeniu s nervovou trubicou môže skončiť ochrnutím končatín alebo meningitídou a smrťou psa.

Z výskumov je známe, že existuje súvislosť medzi počtom kópii pre ridge a výskytom dermoidov. Žiaľ nevie sa, čo je presnou genetickou príčinou tejto abnormality, ale bolo zistené, že "gén pre ridge" je nepriaznivým genetickým faktorom pre výskyt dermoidov. To sa dá usúdiť napr. z toho, že pes s dvoma "génmi pre ridge" má zvýšené riziko výskytov dermoidov. Test tak v prvom rade môže priniesť veľmi cenné súvislosti medzi založením ridge a výskytom dermoidov. Už teraz sa plánuje projekt v spolupráci medzi Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne a Klubom chovateľov rhodézskych ridgebackov, ktorý by pomohol objasniť úlohu genetiky v patogenézii dermoidov. Dr. Horňák k projektu dodáva:

“V prvé řadě se budeme snažit objasnit, jak počet kopií genu pro ridge koreluje s incidencí výskytu dermoidů na větším souboru jedinců, což může blíže objasnit genetickou podstatu této anomálie. Dále pak bude nutné vytipovat genetické markery, které již velmi úzce souvisí s dermoidy, jelikož se podle všech vědeckých dat zdá, že počet kopií genu pro ridge pouze zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu. Pokud se podaří osvětlit genetiku vzniku dermoidálních cyst a nalézt patřičné genetické markery, bude konečným cílem zlepšení genofondu a zvýšení fitness u chovných Rhodéských ridgebacků.“

Genetický test sa zavádza do praxe a všetky informácie k možnostiam objednania testu môžete nájsť na webových stránkach projektu GenoCan - www.genocan.eu/cs


Genetické založenie ridge u Rhodesian Ridgeback
Rodičia Šteniatka
Pes Suka S ridge Bez ridge
RR RR  100%      (100% RR) 0% rr
RR Rr             100%      (50% RR, 50% Rr) 0% rr
RR rr 100%      (100% Rr) 0% rr
Rr RR             100%      (50% RR, 50% Rr) 0% rr
Rr Rr               75%      (25% RR, 50% Rr) 25% rr
Rr rr 50%      (50% Rr) 50% rr
rr RR 100%      (100% Rr) 0% rr
rr Rr 50%     (50% Rr) 50% rr
rr rr 0% 100% rr

RR (ridge) - dominantný homozygót (2 gény pre ridge)

Rr (ridge) - heterozygót (1 gén pre ridge)

rr (ridgeless) - recesívny homozygót (nemá gén pre ridge)

 

1 vysvetlenie nájdete v pripravovanom článku - Ako je kódovaný ridge a jeho súvis s DS

Zdroj: GenoCan, www.genocan.cz

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

26.02.2022 o 14:00h
Stretnutie chovateľskej rady SKCHR
miesto konania: Šamorín

14.05.2022
Klubový deň SKCHR + Členská schôdza SKCHR
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

14.05.2022
Bonitácia od 10:00
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

15.05.2022
XXVIII.KV SKCHR
miesto konania:
Ranč 13 - NEMŠOVÁ

rozhodca:
Tomislav Trninić - Ayaba kennel (CRO)

17.09.2022 ev. 24.9.2022
XXVII.ŠV SKCHR

17.09.2022 ev. 24.9.2022
Bonitácia

Čítanosť článkov
1984797

Práve tu je 292 návštevníkov a 2 členovia on-line

  • 262
  • 616

Naši sponzori

logo royalcanin 2016

Hlavný sponzor

Facebook Fanpage