foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2021

XXVI. ŠV výstava SKCHR očami p. rozhodkyne V. Staviarskej

Vierka1
foto: Eli Rosívalová

Dňa 9.10.2021 som posudzovala XXVI. Špeciálnu výstavu Klubu chovateľov ridgebackov.

Rada by som sa poďakovala za pozvanie, ktoré si vážim. Posudzovanie tohto plemena vnímam s rešpektom, ale aj radosťou.

Výstava bola lokalizovaná do veľmi pekného prostredia s dobrým hygienickým zázemím. Areál zároveň poskytoval vystavovateľom priestor na relax a prechádzku so psom.

Posudzovala som už veľa klubových akcií, a myslím si, že viem porovnať nie len organizáciu, ale aj celkový prístup organizačného tímu k rozhodcovi, ale aj k samotným vystavovateľom.

Na tejto špeciálnej výstave som sa stretla s výborne fungujúcim tímom, dôraz na detaily bolo vidieť všade. Ako rozhodca som mala v kruhu vytvorené všetky podmienky na pokojné posudzovanie.

Vystavovatelia, počas čakania na posúdenie, mali priestor na relax a zábavu s deťmi, fotografovanie, občerstvenie. Priestor bol ozvučený, všetci vystavovatelia dostávali včas informácie čo prebieha a bude prebiehať v kruhu.

 Profesionalita personálu, množstvo darčekov pre vystavovateľov, jasnosť vo vedení dokumentácie, racionálny a príjemný manažment celej výstavy je dobrou vizitkou všetkých, ktorí tento deň pripravovali a realizovali. Zo 66 prihlásených jedincov absentovalo iba veľmi málo. Predvedení jedinci poukazovali na kvalitnú a konzistentnú chovateľskú základňu, na ktorej môže klub dobre v budúcnosti progredovať. Plemeno sa na tejto výstave ukázalo ako silné a vyrovnané v type. Prevažná väčšina psov mala výborné línie hlavy s výborným výrazom. Nevidela som žiadne problémy v pigmentácii či záhryzoch. Kladne hodnotím aj korektné ridge.  Až na minimálne prípady som posúdila jedincov s výborne nasadenými ušami a výborným tvarom a farbou oka. Trocha viac bude potrebné venovať pozornosť uhleniu predných končatín, ktoré bolo u viacerých jedincov strmšie. Gratulujem všetkým zúčastneným a obzvlášť víťazom. Poďakovanie a rozhodne gratuláciu si zaslúžia tí, ktorí sa výborne starali počas celého dňa o to, aby výstava prebiehala bez problémov, v príjemnej nálade a dôstojne.

Do budúcna prajem celému klubu veľa šťastia pri napĺňaní svojho poslania.

Mgr. Viera Staviarska, rozhodca, XXVI. ŠV SKCHR 2021