foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Archív noviniek

POSTUP PRI REGISTRÁCII NÁZVU CHOVU

ŽIADOSŤ  O CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU

SMERNICA CHRANENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV

Ak máte záujem o chránenie registrovaného názvu chovu, odporúčame dôkladne sa oboznámiť so Smernicou SKJ – Registrovaný názov chovu psov, ktorú nájdete zverejnenú na stránke SKJ, v sekcii  DOKUMENTY SKJ.

Pred podaním žiadosti si skontrolujte, či už vami navrhované názvy nie sú v databáze FCI chránené. Vybavenie vašej žiadosti by sa tým zbytočne predĺžilo. Názvy si viete overiť na stránke www.fci.be – Kennel Names.

Svoju žiadosť vyplňte ČITATEĽNE, najlepšie paličkovým písmom, alebo na počítači, predídete tým nezrovnalostiam v želanom názve chovu.

Názov nemôže byť v žiadosti napísaný iba veľkými písmenami, názvy spravidla začínajú veľkými písmenami a pokračujú malými. Musia začínať písmenom a nemôžu ich tvoriť výhradne skratky.

Navrhovaný názov chovu nesmú tvoriť číslice a nesmie obsahovať názov, resp. značku štátu ani názov plemena.

Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden chránený názov registrovaného chovu psov, ktorý platí pre všetky ním chované plemená a to doživotne. Priznanie chráneného názvu registrovaného chovu psov je osobné a navždy.

Vyplnenú žiadosť zašlite najprv chovateľskému klubu príslušného plemena, ktoré plánujete chovať, na vyjadrenie.

Až po vyjadrení chovateľského klubu uhraďte poplatok za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov.

Následne klubom potvrdenú žiadosť spolu s ostatnými prílohami zašlite poštou doporučene na adresu SKJ.

K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nemôže byť žiadosť vybavená.

K žiadosti tiež priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 100,- EUR (člen klubu) alebo  120,- EUR (nečlen klubu) za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov. Poplatok uhraďte na účet vedený v Tatrabanke, č.účtu:  IBAN: SK35 1100 0000 0026 6081 0123,    VS: 1224

Žiadosť nie je možné podať mailom.

Podklady zasielajte výhradne poštou DOPORUČENE (nie kuriérskou službou) na adresu:

SLovenská kynologická jEdnota

Furmanská 9

841 03 Bratislava

 

VYBAVENIE NÁZVU V FCI TRVÁ CCA 4 – 8 MESIACOV !
Vopred ďakujeme za vašu trpezlivosť.


 

POKYNY PRE KLUBY

Klub sa vyjadruje ku každej predloženej žiadosti o chránený názov registrovaného chovu (pre plemeno, ktoré má daný klub v správe) bez ohľadu na to, či je žiadateľ členom klubu, alebo nie.

Potvrdenie, že žiadateľ je členom chovateľského klubu udeľuje zodpovedný člen výboru klubu ( napr. matrikár) razítkom a podpisom v príslušnej kolónke na žiadosti. V prípade, že žiadateľ nie je členom klubu, kolónku členstvo nepotvrdzujte.


Okrem toho klub vyjadruje svoje odporúčanie označením príslušného vyjadrenia (odporúčame – neodporúčame) a uvedením dátumu s podpisom a pečiatkou klubu. Klub potvrdenú žiadosť vráti žiadateľovi.

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2024

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

06.04.2024 (sobota)
ČLENSKÁ SCHODZA SKCHR
Miesto konania: o 15.00h v MsKS ŠAMORÍN

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania a čas: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra), 10:00 hod

19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozh: Liz Storey (GB) - kennel Kiromol a Heidi Parsons (GB) - kennel Priorpark
Miesto konania: Chorvátsky Grob - Hotel Agatka

10.2024 ev. 11.2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2393426

Práve tu je 104 návštevníkov a 2 členovia on-line

  • 214
  • 973

Naši sponzori

Hlavný sponzor

XXIX. ŠV SKCHR 2024

logo royalcanin 2016