foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuŠampionáty SK - podmienky

Poriadky pre udeľovanie šampionátov v SK pre plemeno Rhodesian Ridgeback

 

Poriadok pre udeľovanie titulu "Slovenský šampión šteniat"

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:
1. Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12 mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.
4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav, pri použití 1xCAJC aj originál CAJC kartičky a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenského šampióna šteniat 5 €. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015
Platí od 21.2.2015Pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.
žiadosť na priznanie titulu 

Poriadok pre udeľovanie titulu "Slovenský šampión krásy mladých"

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:
1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
2. Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 15 €.
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC:
1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

žiadosť na priznanie titulu 

Poriadok pre udeľovanie titulu "Slovenský šampión krásy"

Titul Slovenský šampión krásy sa udeľuje:
1. Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
4. Minimálne jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
5. Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Reserve CAC z medzinárodných výstav. Nahradiť tromi Reserve CAC možno len jeden CAC.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenského šampióna krásy je 15 €.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC:
1. CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
2. CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
3. CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
5. CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
6. Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
7. Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC. Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

žiadosť na priznanie titulu 

Podmienky pre udeľovanie titulu "Slovenský šampión veteránov"

Titul Slovenský šampión veteránov sa udeľuje:
1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách so zadávaním CAC usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský šampión veteránov je 5,- €
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 10.12.2014. Platí od 1.1.2015.

žiadosť na priznanie titulu 

Poriadok pre udeľovanie titulu "Slovenský grand šampión"

Titul Slovenský grand šampión sa udeľuje:

1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
4. Jeden CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský Grand šampionát 15 €
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.11.2002. Platí od 1. januára 2003.

žiadosť na priznanie titulu 

Poriadok pre udeľovanie titulu "Slovenský výstavný šampión"

Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných rozhodcov.
Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Slovenský výstavný šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Slovenského Grand šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenského výstavného šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015
Platí od 21.2.2015
Pre priznanie titulu Slovenský výstavný šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.

žiadosť na priznanie titulu
Poriadok pre udeľovanie titulu "Super grand šampión"

Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov.
Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

Super Grand šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Slovenského výstavného šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Super Grand šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015
Platí od 21.2.2015
Pre priznanie titulu Super Grand šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.

žiadosť na priznanie titulu
Poriadok pre udeľovanie titulu "Šampión SKJ"

Po potvrdení titulu C.I.B. / C.I.E. Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov.
Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.

SKJ šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu diplomu Medzinárodného šampióna – C.I.B./C.I.E. a fotokópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Šampióna SKJ 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015
Platí od 21.2.2015
Pre priznanie titulu Šampión SKJ budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014.

žiadosť na priznanie titulu

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

13.3.2021
Konferencia SKCHR
preložená

17.4.2021
Chovateľský seminár
zrušený

22.5.2021
Klubová Výstava SKCHR

5.6.2021
Bonitácia

30.7-1.8.2021
Víkend s RR

18.9.2021 alebo 9.10.2021
Špeciálna výstava SKCHR

25.9.2021 alebo 16.10.2021
Bonitácia

Čítanosť článkov
1696956

Práve tu je 59 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 262

Naši sponzori

logo weber
luanda ridgeback
logo bondi design webs4breeders com
beibira

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.