foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2018

Novela zákona na ochranu zvierat

dvojicaRR zákonOd 1. 9. 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Zviera na Slovensku už viac nie je považované za vec.
"Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," znie nová definícia zvieraťa v Občianskom zákonníku.


V súvislosti s touto novelou sa zavádza povinné čipovanie všetkých psov. Pre nás, čo chováme alebo vlastníme psov s rodokmeňom  to nie je nič nové, lebo šteniatka museli byť tetované alebo čipované už pri kontrole vrhu a pred odovzdaním novému majiteľovi. Avšak nezaškodí pripomenúť si základné fakty o čipovaní.

Čipovanie psov zabezpečujú iba veterinárni lekári a ich povinnosťou je do 24 hodín zaevidovať začipovaného psa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Každý z nás si môže preveriť registráciu psa na tomto webe. CRSZ je počítačová databáza čipovaných zvierat a ich majiteľov, ktorú zriadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a prevádzkuje ju Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Chovateľ je povinný čipovať šteniatka najneskôr do 12 týždňov ich veku alebo pred zmenou majiteľa, pričom je maximálna výška poplatku stanovená na 10 €. Vlastník psa je povinný pri zmene na nového vlastníka psa nahlásiť jeho údaje najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny do CRSZ prostredníctvom veterinárneho lekára, a taktiež nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom veterinárneho lekára. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na nezačipovanom psovi s výnimkou nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

Táto novela má okrem iného pomôcť bojovať proti množiteľom a preplneným útulkom. Veterinárni inšpektori budú mať posilnené právomoci, takže v prípade podozrenia z týrania budú mať napr. právo vstúpiť na pozemok alebo do bytu.

Verme, že táto novela pomôže a prispeje k zníženiu počtu týraných a zneužívaných zvierat.

Zdroj:
- Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ)
- Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu

13.3.2021
Konferencia SKCHR
preložená

17.4.2021
Chovateľský seminár
zrušený

22.5.2021
Klubová Výstava SKCHR

5.6.2021
Bonitácia

30.7-1.8.2021
Víkend s RR

18.9.2021 alebo 9.10.2021
Špeciálna výstava SKCHR

25.9.2021 alebo 16.10.2021
Bonitácia

Čítanosť článkov
1696918

Práve tu je 31 návštevníkov a jeden člen on-line

  • 262

Naši sponzori

logo weber
luanda ridgeback
logo bondi design webs4breeders com
beibira