foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuArchív noviniek

Šampión krásy SKCHR - podmienky

Klubové čakateľstvá:

Čakateľstvá na titul “Šampión krásy SKCHR“ (Klub. CAC a Klub. res. CAC) sa zadávajú len jedincom, ktorých majiteľ je členom SKCHR a to za podmienky, že pes bol ocenený riadnym, prípadne rezervným čakateľstvom CAC (v triede mladých bolo vydané CAJC) a v triede čestnej a veteránov známkou Výborný. Čakateľstvá Klub. CAC a res. Klub. CAC nie sú nárokovateľné. Rozhodca má právo rozhodnúť o ich udelení.
Klub. CAC - čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“ sa zadáva v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov s ocenením V1 a najkrajšiemu psovi a suke z tried čestnej a veteránov s ocenením V1.
Klub. res. CAC - rezervné čakateľstvo na titul “Šampión krásy SKCHR“ sa zadáva v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov s ocenením V2 a druhému najkrajšiemu psovi a suke z tried čestnej a veteránov s ocenením V2.

Šampión krásy SKCHR sa môže udeliť:

1. Ak pes /suka získal 3x Klub. CAC na klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných SKCHR.
2. Klub. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami FCI.
3. Jeden Klub. CAC môže byť nahradený troma Klub. res. CAC.
4. Tri Klub res. CAC môžu nahradiť len jeden Klub. CAC.
5. Jeden Klub. CAC môže byť nahradený bodmi, ktoré je možné získať za ocenenia na národných a medzinárodných výstavách organizovaných FCI v triedach mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, čestnej a veteránov. Bodovanie je totožné s bodovaním v súťaži BEST RR SKCHR. Pes musí získať minimálne 350 bodov a suka minimálne 300 bodov. Zbieranie bodov nie je časovo obmedzené.
6. Klub. res. CAC je automaticky zmenený na Klub. CAC, ak bol Klub. CAC v tej triede udelený psovi/suke, ktorý už má zadaný titul Šampión krásy SKCHR (tento titul musí byť potvrdený SRK najneskôr 1 deň pred výstavou).
7. Žiadateľ o udelenie titulu Šampión krásy SKCHR musí byť majiteľom psa/suky a členom SKCHR.

Žiadosť o šampionát krásy SKCHR:

Šampionát krásy SKCHR na požiadanie majiteľa potvrdzuje SRK. K žiadosti je potrebné priložiť fotokópie kartičiek, posudkových listov a preukazu o pôvode psa. V prípade, že si uplatňujete body, ktoré už boli použité v súťaži BEST RR SKCHR, nie je potrebné priloženie fotokópií kartičiek a posudkových listov. Žiadosť  s požadovanými prílohami zašlite na adresu tajomníka klubu mailom alebo poštou. Šampionát krásy SKCHR (diplom + pohár) slávnostne odovzdáva člen SRK spravidla na členskej schôdzi popri jarnej klubovej výstave.
Šampionát krásy SKCHR neoprávňuje jedincov pre zaradenie do triedy šampiónov a čestnej (okrem výstav usporiadaných SKCHR). Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
ŽIADOSŤ

schválené členskou schôdzou 22.4.2017

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE NA ROK 2023

14.10.2023
Miesto konania: Kyn. areál Donnautess, Vojka nad Dunajom
XXVIII. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: HANA PÁNKOVÁ (CZ) - CHS Qwandoya

 

15.10.2023
Miesto konania: Kyn. areál Donnautess, Vojka nad Dunajom

- BONITÁCIA SKCHR

- II.ROČNÍK PREHLIADKY KRYCÍCH PSOV

- SEMINÁR
FYZIOTERAPIA s MVDr. Lucia Radošovská CertCAAPR

********************

ĎALŠIE PLÁNOVANÉ AKCIE

Na november pripravujeme opäť seminár pre začínajúceho chovateľa.

Čítanosť článkov
2199519

Práve tu je 235 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor XXVIII. ŠV SKCHR 2023

weber20