foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuNovinky 2021

Pozvánka na mimoriadnu konferenciu SKCHR 18.09.2021

srk informuje Vážení členovia SKCHR,

SRK vás týmto pozýva na mimoriadnu konferenciu SKCHR, ktorá sa
uskutoční 18. septembra 2021 o 14:00 v Dome Kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava - Dúbravka
(Malá sála oranžová) 
Program konferencie:
1. Úvod
2. Voľba mandátovej a volebnej komisie
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Správa SRK o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie
5. Správa KRK o činnosti za uplynulé volebné obdobie
6. Schválenie poplatku za zrýchlené vystavenie povolenia na krytie
7. Diskusia k Disciplinárnemu poriadku
8. Hlasovanie o Disciplinárnom poriadku
9. Diskusia k navrhovaným zmenám vo Volebnom a hlasovacom poriadku
10. Hlasovanie o zmenách vo Volebnom a hlasovacom poriadku
11. Diskusia k navrhovaným zmenám v Stanovách klubu
12. Hlasovanie o zmenách v Stanovách klubu
13. Voľby do SRK a KRK
14. Vyhlásenie výsledkov volieb
15. Uznesenie
16. Záver

Disciplinárny poriadok, Volebný a hlasovací poriadok a Stanovy klubu
doplnené o návrhy zmien a úprav tak, ako boli postupne pripomienkované a
ako sme o nich hovorili na ostatnej Členskej schôdzi v septembri 2020 si
môžete pozrieť na webe SKCHR tu:
https://skchr.sk/poriadky-a-pravidla/213-stanovy-skchr/1499-navrhy-poriadkov-skchr-na-konferenciu-2021

Za SRK Ján Handzuš,
predseda SKCHR