foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na Slovensku

Postup pri vyhodnocovaní röntgenogramov (RTG)

Postup pri vyhodnocovaní röntgenogramov (RTG)

  • Najmenej 15 dní pred samotným snímkovaním vyplňte a odošlite Žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok v elektronickom chovateľskom systéme ELBREED (časť Chovateľský servis SKCHR/RTG snímky - Žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok). V jednej žiadosti môžete zažiadať o zaslanie tlačív pre viacerých psov vo Vašom vlastníctve alebo psov pochádzajúcich z Vášho chovu. Tlačivo/á na vyhodnotenie RTG snímok Vám budú zaslané e-mailom.

  • Tlačivo/á vytlačte, vyplňte časť A, a spolu s originálom preukazu o pôvode psa (potrebné k nahliadnutiu za účelom identifikácie) odovzdajte veterinárovi, ktorý bude snímkovať Vášho psa/suku.

  • Absolvujte so svojim psom/sukou snímkovanie u veterinára, ktorý má na to oprávnenie (zoznam stredísk nájdete na Posudzovatelia DBK/DLK).

  • Veterinár RTG snímky označí číslom mikročipu psa/suky a dátumom snímkovania. Na tlačive vyplní a potvrdí časť B. Snímok/ky spolu s tlačivom odošle na adresu oficiálneho klubového vyhodnocovateľa, ktorá je uvedená na tlačive. Oficiálnymi klubovými vyhodnocovateľmi sú: prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. (UVL Košice) a MVDr. Ivan Pašek (ZKP Trnava).

  • Oficiálny klubový vyhodnocovateľ RTG snímok/ky vyhodnotí a archivuje. Na tlačive vyplní a potvrdí  časť C a zašle na adresu hlavného poradcu chovu SKCHR (HPCH). HPCH tlačivo naskenuje a nahrá do systému ELBREED. Kópia tlačiva ostáva v archíve SKCHR a originál si majiteľ snímkovaného psa/suky môže prevziať na bonitácii, alebo po dohode s HPCH na klubovej výstave SKCHR.

  • Ak podstúpite snímkovanie psa/suky u oficiálneho klubového vyhodnocovateľa RTG snímok (UVL Košice alebo ZKP Trnava), výsledok vyhodnotenia RTG snímok môže vyhodnocovateľ okamžite zapísať do originálu preukazu o pôvode psa.

  • Ideálny vek pre röntgenovanie bedrových kĺbov u plemena RR je po ukončení telesného rastu a vývoja kostí, t.j. po 18.mesiaci veku psa. Štatistiky ukazujú, že röntgenovanie kĺbov mladého psa, dokonca už v ôsmom mesiaci jeho veku, je z 90% spoľahlivé. SKCHR akceptuje vyhodnotenia RTG snímok po dovŕšení minimálne 12 mesiacov veku.

  • Je vhodné nepodceniť výber veterinára, ktorý vykoná snímkovanie vášho psa/suky. Vyberte si skúsených a akreditovaných veterinárov zo zoznamu odporúčaných (viď vyššie), aby snímky boli dostatočne kvalitné. Predídete tak prípadnému neúmyselnému horšiemu hodnoteniu alebo opakovanému snímkovaniu psa z dôvodu zlej kvality RTG. Ak vyhodnocovateľ kvôli zlej kvalite snímok nebude môcť snímky bez pochybností vyhodnotiť, budú majiteľ i veterinár, ktorý snímky zhotovil, prostredníctvom vyhodnocovateľa alebo SRK vyzvaní k opakovanému snímkovaniu.

  • V prípade, že sa majiteľ psa cíti výsledkom vyhodnotenia RTG snímok poškodený, môže postupovať v zmysle schválenej Smernice pre postup pri odvolaní proti RTG DBK, alebo DLK.
  • Od 20.09.2020 sú všetky výsledky vyhodnotení RTG snímok priebežne aktualizované a zverejňované v elektronickom systéme ELBREED.

  • HPCH odporúča využiť sedáciu psa/suky pri zhotovovaní RTG snímok a nechať psovi/suke vyhodnotiť aj stav chrupu. Pre takéto vyhodnotenie chrupu psa/suky použite oficiálne klubové tlačivo, ktoré je pripojené k tlačivám na vyhodnotenie RTG snímok. Viac informácií nájdete: Postup pri vyhodnocovaní chrupu.


Tento spôsob vyhodnocovania RTG snímok za účelom uchovnenia jedincov nadobudol platnosť dňa 1.12.2000.


spracovala: M. Krchňavá – hlavný poradca chovu SKCHR, 09/2020

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

skchr elbreed

Prihlásenie

Akcie klubu 2023

PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2023

02.12.2023 (sobota)
SEMINÁR PRE ZAČÍNAJÚCEHO CHOVATEĽA
Miesto konania: Ekopark Veľké Úľany
Začiatok seminára: 15.00 hod
Záujemcovia prihlasujte sa na mail: tajomnik@skchr.sk


PLÁNOVANÉ AKCIE ROK 2024

09.03.2024 (sobota)
ČLENSKÁ SCHODZA SKCHR

24.05.2024 (piatok)
PREDNÁŠKA - MVDr. IVAN PAŠEK
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

25.05.2024 (sobota)
XXIX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodca: Gary Denver (D) - NYANGOMA kennel
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

26.05.2024 (nedeľa)
BONITÁCIA SKCHR
Miesto konania: Kaštiel MOJMÍROVCE (okr. Nitra)

19.10.2024 (sobota)
JUBILEJNÁ XXX. KLUBOVÁ VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

20.10.2024 (nedeľa)
VÝROČNÁ XXX. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKCHR
Rozhodcovia: v jednaní
Miesto konania: v jednaní

10.2024 ev. 11. 2024
BONITÁCIA SKCHR

Čítanosť článkov
2277521

Práve tu je 241 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Naši sponzori

Hlavný sponzor XXVIII. ŠV SKCHR 2023

weber20

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.