foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov

Oficiálna stránka plemena Rhodesian Ridgeback na SlovenskuPropozície klubovej súťaže "BEST RR SKCHR"

PES/SUKA ROKA SKCHR

Zadávané tituly (kategória):

Šteniatko roka SKCHR Vice-šteniatko roka SKCHR
Mladý pes roka SKCHR Mladý vice-pes roka SKCHR
Mladá suka roka SKCHR Mladá vice-suka roka SKCHR
Pracovný pes roka SKCHR Pracovný vice-pes roka SKCHR
Pracovná suka roka SKCHR    
Pracovná vice-suka roka SKCHR
Pes roka SKCHR Vice-pes roka SKCHR
Suka roka SKCHR Vice-suka roka SKCHR
Šampión roka SKCHR Vice-šampión roka SKCHR
Šampiónka roka SKCHR Vice-šampiónka roka SKCHR
Veterán roka SKCHR Vice-veterán roka SKCHR
Veteránka roka SKCHR Vice-veteránka roka SKCHR

Pes alebo suka s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly.
Pes alebo suka, ktorí získali 2. najvyšší počet bodov v jednotlivých kategóriách získavajú vyššie uvedené tituly s predponou vice-
Jedinec s absolútne najvyšším počtom bodov získava titul BEST RR SKCHR s uvedením príslušného roku.

Podmienky:
Majiteľ psa musí byť členom SKCHR bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu a s trvalým bydliskom na území Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť aj zahraniční členovia klubu so psom pochádzajúcim zo slovenského chovu. Pes musí mať absolvované minimálne 3 výstavy (v prípade veteránov 1) na území Slovenska, z toho musí byť1 výstava organizovaná SKCHR (klubová alebo špeciálna).
Majiteľ prihlasuje svojho psa prostredníctvom mailu alebo doporučenou listovou zásielkou s nasledovnými prílohami:
- tabuľka, ktorá obsahuje úplné meno psa, kategóriu, do ktorej je hlásený a zoznam absolvovaných výstav
- kópie posudkov a kartičiek

Vzorová tabuľka:

Meno psa

xxxxxx

Kategória

xxxxxx

 

Kontakt na majiteľa

Mail, Telefón

Dátum

Typ výstavy

Miesto výstavy

Ocenenie

Body

Medzisúčet

xx.xx.2015

MV

xxxxx

V1, CAC,CACIB, BOB, BIG 1

8+6+10+10+25

59

xx.xx.2015

NV

xxxxx

V1, CAC, BOS

4+4+4

12

Celkový súčet bodov

71 b


Zasielanie kópií získaných ocenení do jednotlivých kategórií:

Šteniatko roka SKCHR z tried mladší dorast a dorast
Mladý pes/suka roka SKCHR z tried mladých a prostrednej
Pes/suka roka SKCHR z tried prostrednej, otvorenej, šampiónov a čestnej
Pracovný pes/suka roka SKCHR min. 2 ocenenia z triedy pracovnej, ostatné môžu byť z

 tried prostrednej, otvorenej a šampiónov, čestnej

Šampión/šampiónka roka SKCHR z triedy šampiónov a čestnej
Veterán/veteránka roka SKCHR z triedy veteránov a čestnej


Pes alebo suka môže byť prihlásený iba do jednej kategórie.


CHOVATEĽSKÁ STANICA ROKA SKCHR
Zadávaný titul (kategória):
Chovateľská stanica roka SKCHR
Titul získava chovateľská stanica s najvyšším počtom získaných bodov.

Podmienky: 

Chovateľská stanica musí byť registrovaná na území Slovenska. Majiteľ chovateľskej stanice musí byť členom SKCHR bez finančných alebo iných nesplnených záväzkov voči klubu.
Na základe zaslaných výstavných ocenení jednotlivých psov sa automaticky tieto psy podľa ich príslušnosti k chovateľskej stanici zaradia do súťaže chovateľských staníc. Bodujú sa dvaja jedinci s najvyšším počtom bodov spĺňajúci kritériá súťaže pes/suka roka SKCHR, ktorí boli prihlásení v niektorej z kategórií. Do tejto súťaže sa zarátavajú aj ocenenia chovateľskej stanice získané v záverečných súťažiach.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenenia získané v danom roku sa započítavajú do súťaže v tom istom roku, keď boli získané.
Majiteľ je oprávnený používať získaný titul za menom psa pri všetkých oficiálnych prezentáciách a akciách pod hlavičkou FCI.
© Logo súťaže „Pes/Suka/Chovateľská stanica roka“ sú oprávnené používať iba psy, ktoré získali niektorý z vyššie uvedených titulov. Súčasťou loga musí byť plný názov udeleného titulu.

 kokarda mala pes 15 copy kokarda mala suka 15 copy  kokarda mala CHS 15 copy 2

                                                               © Beibira

Uzávierka súťaží:
20. 12. daného roku.
Ak bude v prihláške chýbajúci údaj alebo doklad, príp. nejaké nezrovnalosti odosielateľ bude upovedomený a vyzvaný na doplnenie. Prihlášky do klubovej súťaže odoslané po termíne uzávierky nebudú akceptované. Rozhodujúci je dátum odoslania mailu alebo dátum na poštovej pečiatke.
Vyhodnotenie:
Prebehne do 10.1. nasledujúceho roka. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení vo všetkých kategóriách sa slávnostne uskutoční na klubovej výstave, resp. na členskej schôdzi SKCHR, kde budú bodové hodnotenia k nahliadnutiu.
V prípade rovnosti bodov bude udelený titul obidvom jedincom.
Jedinec s titulom BEST RR SKCHR bude ocenený putovným pohárom a vecnou cenou. Putovný pohár nasledujúci rok majiteľ psa slávnostne odovzdá majiteľovi nového absolútneho víťaza.
© Logo súťaže bude každému víťazovi jednotlivej kategórie zaslané na mail po vyhodnotení.

Prihlášku s potrebnými prílohami zasielajte na mail alebo doporučene na adresu tajomníka klubu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Michaela Fajkusová, Pšeničná 6, 821 06 Bratislava

TABUĽKA BODOVANIA
Výstava:   Národná    Medzinárodná    KV+ŠV         Európska       Svetová   
Výborný, Veľmi nádejný - 1 1 5 7
Výborný 4, Veľmi nádejný 4 1 2 2 7 9
Výborný 3, Veľmi nádejný 3 2 4 4 8 10
Výborný 2, Veľmi nádejný 2 3 6 6 9 11
Výborný 1, Veľmi nádejný 1 4 8 8 10 12
CAC, CAJC 4 6 6 10 15
r.CAC 2 4 4 7 10
CACIB - 10 - 15 20
r.CACIB - 7 - 10 15
Derby víťaz 5 10 - - -
Naj veterán (BOV) 4 8 8 12 15
Naj triedy čestnej 4 8 8 12 15
BOB 5 10 10 20 30
BOS 4 8 8 15 25
Naj mladý jedinec (BOJ) 4 8 8 12 15
Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých 7 - - - -
Klub.víťaz - - 10 - -
Klubový víťaz mladých - - 10 - -
BIG 3.miesto 5 10 - 15 20
BIG 2.miesto 10 18 - 30 40
BIG 1.miesto 15 25 - 40 50
BIS 3.miesto 10 20 - 30 40
BIS 2.miesto 20 30 - 40 50
BIS 1.miesto 30 40 - 50 60
BIS 3.miesto 10 20 - 30 40
BIS 2.miesto 20 30 - 40 50
BIS 1.miesto 30 40 - 50 60
BIS 3 - veterán, čestná, mladých, dorast, ml.dorast 5 10 - 15 20
BIS 2 - veterán, čestná, mladých, dorast, ml.dorast 10 18 - 30 40
BIS 1 - veterán, čestná, mladých, dorast, ml.dorast 15 25 - 40 50
BISS dorast, ml.dorast - - 8 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 3 - - 5 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 2 - - 7 - -
Naj hlava/ridge/pohyb 1 - - 10 - -
výst.šampiónov 3.miesto 5 - - - -
výst.šampiónov 2.miesto 7 - - - -
výst.šampiónov 1.miesto 10 - - - -
Európsky víťaz, Európsky víťaz mladých - - - 70 -
Svetový víťaz, Svetový víťaz mladých - - - - 100
**CHS v BIS 3.miesto 10 15 15 25 35
**CHS v BIS 2.miesto 15 20 20 35 45
**CHS v BIS 1.miesto 20 25 25 45 55

** Body len pre súťaž Chovateľská stanica roka SKCHR.
Ocenenia z výstavy Šampión šampiónov sú bodované ako medzinárodná výstava  a zarátavajú sa
vo všetkých kategóriách.
Klub. CAC a klub. res. CAC sa nebodujú.
Tituly musia byť udelené oficiálne.

Schválené SRK 28.11.2015
Doplnené o zmeny schválené SRK 9.3.2016

 

Federation Cynologique InternationaleSlovenská Kynologická JednotaSlovenský Poľovnícky zväz

Prihlásenie

Akcie klubu

14.03.2020
Členská schôdza SKCHR – Trnava

 4/2020
Seminár pre chovateľov

23.05.2020
Klubová výstava SKCHR

13.06.2020
Bonitácia – Nitra

1.-2.08.2020
Víkend s RR

17.10.2020
Špeciálna výstava SKCHR

07.11.2020
Bonitácia

14.11.2020
Konferencia SKCHR

Čítanosť článkov
1439597

Práve tu je 208 návštevníkov a 2 členovia on-line

  • 801
  • 982

O nás

logoSlovenský klub chovateľov ridgebackov (ďalej SKCHR) zastrešuje plemeno Rhodesian Ridgeback (RR).
Vznikol za účelom riadeného chovu plemena v roku 1994. Klub zastrešujú organizácie:
fci logologo skj text smalspz logo

Poradenstvo v chove

IMG 0839

Poradenstvo v chove

Od zdravého šteniatka s rodokmeňom, cez krycieho psa a chovnú sučku, až po vitálneho veterána.

SOS Ridgeback

Sample image 2

SOS Ridgeback

Nie každý Ridgeback má v živote štastie. Niektorí hľadajú nový domov alebo sa stratili.